Ten, kdo neví, a ví, že neví, je student; uč ho.
Ten, kdo ví, a neví, že ví, spí; probuď ho.
Ten, kdo neví, a neví, že neví, je blázen; vyhni se mu.
Ten, kdo ví, a ví, že ví, je moudrý člověk; následuj ho.
Perské přísloví

Říjen 2017

Národní obrození - pracovní list

10. října 2017 v 17:34 | Ydena |  VLASTIVĚDA 5. ROČNÍK
Národní obrození a buditelé- PRACOVNÍ LIST str. 8 - 10
 1. Na území Rakouska-Uherska žilo mnoho …………………..
 2. Za vlády Marie Terezie se úředním jazykem stala ……………………………………..
 3. Česky mezi sebou hovořili především lidé …………………………………………………………
 4. Po zrušení nevolnictví přicházeli do měst ………………………………………………………….
 5. Stali se z nich ……………………………………………………………………………………….
 6. Kdo to byli vlastenci? …………………………………………………………………………………………..
 7. Germanizace je ……………………………………………………..
 8. Jak se nazývá 1. české knihkupectví a nakladatelství? ………………………………………………..
 9. Co to byla BOUDA? ……………………………………………………………………………………………………..
 10. Jak se jmenovali první buditelé? Jsou to 3 významní spisovatelé - …………………………………………………………………………………………………………………………………….
 11. O čem byly první divadelní hry? ……………………………………………………………………
 12. Josef Kajetán Tyl napsal hru …………………………………………,,,
 13. k níž složil hudbu ………………………………………………………..
 14. V této hře byla poprvé zpívána píseň ……………………………………………………..
 15. Čechům se píseň tak líbila, že se stala …………………………………………………………………