Ten, kdo neví, a ví, že neví, je student; uč ho.
Ten, kdo ví, a neví, že ví, spí; probuď ho.
Ten, kdo neví, a neví, že neví, je blázen; vyhni se mu.
Ten, kdo ví, a ví, že ví, je moudrý člověk; následuj ho.
Perské přísloví

Listopad 2016


INFORMACE K VÝUCE ČJ V 5. A 6. ROČNÍKU

7. listopadu 2016 v 8:09 | Ydena
Informace k výuce ČJ pro 5. a 6. ročník
Domácí úkoly - zadání zapsat do deníčku, zlepšit písmo doma - podpis rodičů
zadávám začátkem týdne - výjimečně na víkend, termín odevzdání bude napříště jen jeden - hodnocení vždy po čtyřech úkolech, nutno provádět opravy a zdůvodňovat
Diktáty a doplňovačky
D - předem oznámen, text je k dispozici - učebnice, na blogu nebo na nástěnce
- nutno provádět vždy opravy v diktátovém sešitě a zkráceně zdůvodňovat
Blog: cestinarka.blog.cz -najdete zde pomůcky, taháky, odkazy na pomocné a procvičovací stránky
- hledat si v online příručkách - pravidla, slovníky
Dodané přehledy - "taháky" - nosit do výuky, používat, dopisovat si do taháků další Informace- když přehled ztratí, nemůže s ním dále pracovat…
Učit se z učebnice a z velkého sešitu - pravidelně! - literární teorie není v učebnici zpracovaná - nutné učit se ze sešitu, hledat info na netu
Absence - dopsat si hlavně domácí úkoly a chybějící testy a prověrky, možno nahradit ústním zkoušením
Referáty z knih do konce 1. pololetí - vybrat si knihu dle vlastního výběru, zpracovat formou reklamy, nalákat spolužáky k četbě.
Děkuji. Z. Slezáčková