Ten, kdo neví, a ví, že neví, je student; uč ho.
Ten, kdo ví, a neví, že ví, spí; probuď ho.
Ten, kdo neví, a neví, že neví, je blázen; vyhni se mu.
Ten, kdo ví, a ví, že ví, je moudrý člověk; následuj ho.
Perské přísloví

Duben 2016


Větné vzorce - procvič si

26. dubna 2016 v 11:12 | Ydena |  ČJ PRO 5. ROČNÍK 2016 - 2017
http://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/veta-souveti/vetne-vzorce/cviceni1.htm

Vlastivěda - Evropská unie

26. dubna 2016 v 11:11 | Ydena |  VLASTIVĚDA 5. ROČNÍK
http://rysava.websnadno.cz/vlastiveda_5.roc/evropska_unie.htm

Příprava na prověrku pro 5. ročník

14. dubna 2016 v 18:16 | Ydena |  ČJ PRO 5. ROČNÍK 2016 - 2017
PROVĚRKA Z ČESKÉHO JAZYKA - 5. roč. - příprava
Budeme potřebovat tři pastelky - červenou, modrou a žlutou

PÍŠEME VE STŘEDU 20-4-2016
1. Číslicí urči slovní druhy:
2. Označ podmět červeně, přísudek vlnovkou modře, žlutě podtrhni přívlastky:
3. Urči osobu a způsob:
4. Urči pád a vzor podstatných jmen:
5. Doplň a urči druh přídavného jména zkratkou nad slovo T/M:
6. Urči druhy zájmen zkratkou nad slovo:
7. Urči druhy číslovek:
8. Přídavná jména škrtni, zájmena podtrhni, nad číslovky nadepiš zkratkou druh (ZŘDN):
9. Vyskloňuj číslovky oba (obě), dva (dvě), tři, čtyři

Příprava na prověrku

14. dubna 2016 v 18:05 | Ydena |  ČJ pro 7. ročník 2015 - 2016
Příprava na prověrku - píšeme v pondělí 18-4-2016
  1. Větné členy
  2. Přiřaď spojku k typu vedlejších vět - např. jestliže, jelikož….
  3. Urči slovní druhy
  4. Urči druh vedlejších vět, zapiš i otázku
  5. Antonyma
  6. Synonyma
  7. Pravopis předpon s- a z
  8. Slovesné kategorie
  9. Oprav věty, které obsahují chybu
  10. DŮKLADNÉ PROVĚŘENÍ ZNALOSTI URČOVÁNÍ VEDLEJŠÍCH VĚT (nebude zařazena věta přísudková a doplňková)