Ten, kdo neví, a ví, že neví, je student; uč ho.
Ten, kdo ví, a neví, že ví, spí; probuď ho.
Ten, kdo neví, a neví, že neví, je blázen; vyhni se mu.
Ten, kdo ví, a ví, že ví, je moudrý člověk; následuj ho.
Perské přísloví

Leden 2016Opakuj si na prověrku - píšeme ve středu 13-1-2016

10. ledna 2016 v 15:40 | Ydena |  ČJ pro 7. ročník 2015 - 2016
Pololetní kontrolní práce z českého jazyka, 7. roč. - úkoly
 1. Doplňte i/y -konc. podst. a příd. jm, VS, shoda P5 s PO (25 b.)
 2. Ve větách urči větné členy: ( 15 b.)
 3. Použijte slovo …………ve dvou větách tak, aby bylo jasně patrné, že se jedná o slovo mnohoznačné: (4 b.)
 4. Vymyslete k zadaným slovům antonyma: (8 b.)
 5. Ke slovům přejatým napište česká synonyma: (8 b.)
 6. Definujte pojmy ( přísloví………. (9 b.)
 7. Určete mluvnické kategorie podtržených slov: (8 b.)
 8. Podtrhněte slova citově zabarvená: (6 b.)
 9. Dokončete věty - obohacování slovní zásoby (5 b.)
 10. Jakým způsobem vznikla tato slova? (6 b.)
 11. Přechylování? (4 b.)
 12. Odvozujte podle tabulky: (12 b.)
slovo základové
název osoby
sloveso s předponou
název předmětu
vlastnost (PřJ)
 1. Přepište věty do trpného rodu: (10 b.)
 2. Převeď slovesa do opačného = trpného slovesného rodu: ( 10b.)


Zkontroluj si zápisy v dějepisném sešitě

6. ledna 2016 v 18:39 | Ydena |  Dějepis pro 7. ročník 2018 - 2019Sešity budu ke kontrole vybírat ve středu 13.1.2016, dejte si vše do pořádku:
Rozdělení dějin

Rozpad ŘŘ

Stěhování národů

Franská ř.

Byzantská ř.

Arabská ř.

Rozdělení Slovanů

Sámova ř.

Mojmírovci

Cyrilometodějská mise

První Přemyslovci

Přemyslovci v 11. a 12. stol.

Křížové výpravy

Románská kultura

Poslední Přemyslovci