Ten, kdo neví, a ví, že neví, je student; uč ho.
Ten, kdo ví, a neví, že ví, spí; probuď ho.
Ten, kdo neví, a neví, že neví, je blázen; vyhni se mu.
Ten, kdo ví, a ví, že ví, je moudrý člověk; následuj ho.
Perské přísloví

Červen 2015

Caesar - zápis

8. června 2015 v 18:50 | Ydena |  Dějepis pro 6. ročník 2018 - 2019
Bohužel - zápis vyžaduje vaše studium podle učebnice - vše si pečlivě dohledejte a doplňte.

Prověrka pro 7. ročník - ČTI !!!!!!

8. června 2015 v 18:48 | Ydena |  ČJ - 7. ročník
Milí sedmáci, včara se vloudila chybička - příprava na prověrku je určena šesťákům, my jsme si řekli vše potřebné přímo v hodině ČJ - kdo si zapsal do sešitu, má co opakovat ..............

Příprava na prověrku pro 6. ročník

7. června 2015 v 10:39 | Ydena |  ČJ- 6.ročník 2017 - 2018
Připrav se na úterní prověrku:

Urči ve větách větné členy

K daným slovům doplň přívlastek a přísudek

Podstatná jména pomnožná, hromadná

K přídavným jménům napiš druh,(T-M-P) doplň správně i/y

Urči ve větě slovní druhy - označ číslicemi nad slovy

Ke slovům doplň antonyma

Doplň správné tvary číslovek

Urči slovesné kategorie

Doplň správně i /í/y v přísudku (pozor na čas sloves!)

Utvoř ke každému výrazu dvě věty tak, aby v nich dané slovo bylo vždy v jiném významu: vlna, ruka, ucho………

Vypiš a urči druh několikanásobných větných členů

Utvoř dvě věty s přísudkem jmenným se sponou

Nakresli grafy zadaných souvětí
Doplň do souvětí čárky a zakroužkuj spojky