Ten, kdo neví, a ví, že neví, je student; uč ho.
Ten, kdo ví, a neví, že ví, spí; probuď ho.
Ten, kdo neví, a neví, že neví, je blázen; vyhni se mu.
Ten, kdo ví, a ví, že ví, je moudrý člověk; následuj ho.
Perské přísloví

Květen 2015

Průběh 1. světové války - zápis

11. května 2015 v 18:59 | Ydena |  Dějepis pro 8. ročník 2017 - 2018
Můžeš si vytisknout:

Druhy vedlejších vět - procvičování

6. května 2015 v 17:57 | Ydena |  Úkoly ČJ - 7.ročník
Na úterý 12-5-2015 urči vedlejší věty u souvětí č. 1 až 10.