Ten, kdo neví, a ví, že neví, je student; uč ho.
Ten, kdo ví, a neví, že ví, spí; probuď ho.
Ten, kdo neví, a neví, že neví, je blázen; vyhni se mu.
Ten, kdo ví, a ví, že ví, je moudrý člověk; následuj ho.
Perské přísloví

Únor 2015DÚ - splň na středu 18-2-2015

16. února 2015 v 18:34 | Ydena |  Úkoly ČJ - 6.ročník
1. Vypiš a označ podmět a přísudek:
Nad zahradami ve výši poletují ptáci.
Závodíte ve všech disciplínách?
Klády dopravují dělníci na přívěsném vozíku.
Příště už se budu více snažit.
Zralé hrušky, třešně a broskve ležely v bednách.
Veverka jen snášela a ukládala zásoby.
Uprostřed lesa se dívka zastavila.
Ráda bych se dostala na střední školu.


Příprava na prověrku - píšeme 16-2-2015

15. února 2015 v 9:58 | Ydena
1. V blízkosti které řeky vznikl stát Čína?
2. Číňané pěstovali (jmenuj 3):
3. Vyjmenuj 3 čínské vynálezy:
4. K čemu sloužila velká čínská zeď:
5.Vyjmenuj 4 nejstarší období v dějinách Řecka:
6. Starověké státy se dělily na s.............í. a a............
7. Nejstarší řecká civilizace vznikla na ostrově .............
8. Popiš přírodní podmínky v Řecku (na Balkánském pol.):
9. Řeké území postupně osídlily kmeny (jmenuj 3):
10. Čím se do řeckých dějin zapsal H. Schliemann?

TOTO JE POLOVINA PONDĚLNÍ PROVĚRKY, další část se týká doby homérské a řecké kolonizace.

Připrav se na test - píšeme ve čtvrtek 12-2-

7. února 2015 v 15:08 | Ydena |  ČJ- 6.ročník 2017 - 2018
Znáš řecké bohy a báje?
1) Hlavní řecký bůh se jmenoval
a) Zeus
b) Hádes
c) Poseidon
2) Jeho manželka, ochránkyně rodiny, byla
a) Afrodita
b) Athéna
c) Héra
3) Afrodita byla
a) bohyně moudrosti
b) bohyně krásy a lásky
c) vládkyně podsvětí
4) Řečtí bohové sídlili
a) na nebi
b) pod zemí
c) na hoře Olymp
5) Bohem války byl
a) Árés
b) Artemis
c) Apollón
6) Kyklopové se vyznačovali
a) rohem na čele
b) velikostí a jedním okem
c) schopností plavat
7) Mytologický tříhlavý pes se jmenoval
a) Kentaur
b) Kerasin
c) Kerberos
8) Trojská válka vznikla kvůli krásné ženě, jmenovala se
a) Hana
b) Heuréka
c) Helena
9) Achilles měl zranitelnou jednu část těla, kterou?
a) hlavu
b) patu
c) koleno
10) Trojskou válku vyhráli Řekové použitím dřevěného
a) býka
b) medvěda
c) koně
11) Známá věštírna byla
a) v Delfách
b) v Athénách
c) v Brně
12) Do podsvětí jste se dostali přes řeku
a) Pix
b) Fénix
c) Styx
13) Převezl Vás tam převozník
a) Charón
b) Homér
c) Solón
14) Řekové peníz pro převozníka svým mrtvým vkládali
a) pod hlavu
b) do ruky
c) do úst
15) Orfeus hrál
a) na bicí
b) na housle
c) na lyru
16) Orfeus miloval krásnou
a) Niké
b) Euridika
c) Chloé
17) Apollonovy pomocnice byly
a) jezinky
b) múzy
c) medúzy
18) Trójany varoval před Řeky
a) věštec Laokon
b) Sybila
c) Nostradamus
19) Aténa
a) vyskočila z hlavy Diovy
b) vyplula z moře
c) zhmotnila se z větru
20) Poseidon bývá zobrazován
a) s vidlemi
b) s lopatou
c) s trojzubcem
DÚ pro 7. ročník - splň do 6-2-2015

2. února 2015 v 17:20 | Ydena |  Úkoly ČJ - 7.ročník
Převeď do trpného rodu, zachovej čas, upravené věty napiš:
Vzor: Učitel pochválil Petra. Petr byl pochválen učitelem.
Zraněného budou převážet do nemocnice. _______________________________________________________
Knihy půjčujeme každé úterý. __________________________________________________________________
Na ulici už rozsvítili světla. _____________________________________________________________________
V televizi vysílali fotbalové utkání. _______________________________________________________________
Ve válce Německo porazili spojenci. ______________________________________________________________
Zámek Lednice hojně navštěvují turisté. __________________________________________________________
Přehrady obvykle stavěli na velkých řekách. _______________________________________________________