Ten, kdo neví, a ví, že neví, je student; uč ho.
Ten, kdo ví, a neví, že ví, spí; probuď ho.
Ten, kdo neví, a neví, že neví, je blázen; vyhni se mu.
Ten, kdo ví, a ví, že ví, je moudrý člověk; následuj ho.
Perské přísloví

Leden 2015


UPOZORNĚNÍ - HODNOCENÍ SEŠITŮ Z VZ

13. ledna 2015 v 15:31 | Ydena |  VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 7. ROČNÍK
Ke klasifikaci z VZ budu hodnotit ještě zápisy v sešitech a nalepené pracovní listy z hodin. Dejte do pořádku, jinak hrozí zhoršení výsledné známky na pololetí. Kontrola proběhne tento týden ve čtvrtek - 7.B a v pátek 7.A .

STAROVĚKÁ ČÍNA - ZÁPIS

11. ledna 2015 v 18:42 | Ydena |  Dějepis pro 6. ročník 2018 - 2019
TENTO ZÁPIS JE ZADÁN AŽ NA STŘEDU 14-1-2015

OPAKUJ SI NA PROVĚRKU - PÍŠEME VE STŘEDU 7-1-2015

5. ledna 2015 v 19:00 | Ydena
1. V kterém roce získali čeští panovníci dědičný královský titul? ___________________
2. Uveď název listiny, která potvrzovala českým panovníkům dědičnost královského
titulu: _______________________________________________________________
3. Kdo získal tuto listinu? __________________________________________________
4. Vysvětli, co je to bula: __________________________________________________
5. Kdo rozšířil český stát až k Jaderskému moři? _______________________________
6. Uveď jméno panovníka, kterého označujeme za "krále železného a zlatého":
___________________________________________________________________
7. V kterém roce došlo k bitvě na Moravském poli? _____________________________
8. Uveď jména 2 horních měst, v kterých se za posledních Přemyslovců těžilo stříbro:
___________________________________________________________________
9. Jak se nazývaly stříbrné mince ražené od roku 1300? _________________________
10. Který panovník je začal razit? ____________________________________________
11. Který panovník byl "králem tří království"? __________________________________
12. Kdy vymřel rod Přemyslovců po meči?

Opakuj si na POLOLETNÍ prověrku

5. ledna 2015 v 18:53 | Ydena |  ČJ - 7. ročník


  1. Ve větách urči větné členy
  2. Převeď do trpného rodu
  3. Doplň správně i/y a urči druh přídavných jmen T - M - P
  4. Utvoř všechny druhy číslovek od čísla 2,3,4
  5. Urči slovní druhy
  6. Doplň správně -ně nebo -ě (MNĚ - MĚ)
  7. Jak byla utvořena tato slova - ODVOZOVÁNÍ, SKLÁDÁNÍ, ZKRACOVÁNÍ
  8. Opiš a doplň správně S nebo Z - NAJDI SI NA BLOGU PŘÍSLUŠNÝ TAHÁK

Opakuj si na prověrku ČÁST 2

5. ledna 2015 v 18:41 | Ydena |  Dějepis pro 8. ročník 2017 - 2018
PROVĚRKU SI NAPÍŠEME VE ČTVRTEK 8-1-2015
Napoleonská Francie - opakování

Napoleon Bonaparte, jako mladý korsický generál získal důvěru porevoluční vlády a

sám se nakonec prohlásil vysokým státním úředníkem - ................................................1

a v roce1804 se nechal korunovat .......................................2

Jeho velkým soupeřem byla na moři především Anglie, se kterou svedl neúspěšnou

námořní bitvu u mysu ..............................3 v roce 1805, kde mu byl soupeřem admirál Nelson.

Po neúspěchu vyhlásil Napoleon proti Anglii tzv. ..................................................................4

Důležitého vítězství proti spojeným vojskům rakouským a ruským dosáhl Napoleon

v bitvě "tří císařů" u moravského města ...............................................5 v roce....................6

Po pokoření Německa a Rakouska zůstalo soupeřem Francie na kontinentě ................7,

kam Napoleon vytáhl v roce 1812. Po krvavých bitvách u města ....................................8 a na

řece ..............................9 se Napoleonova armáda vrátila zdecimovaná do Evropy. Významný

podíl na porážce Napoleona měl vynikající generál ...........................................................10

V říjnu roku 1813 došlo u německého města .......................................11 k bitvě, která

je v dějinách označována jako tzv. "..............................................................................."12,

a v ní byl Napoleon na hlavu poražen a po návratu do Francie zbaven moci a poslán do

vyhnanství na ostrov ............13 ve Středozemním moři.

Odtud se nakrátko vrátil a pokusil se obnovit svou moc. U belgického města

...................................................14 byl však definitivně poražen spojenými vojsky anglicko -

pruskými 18. června roku................................................15 Byl odvezen na ostrov

……………………………..16, kde v roce 1821 umírá.


OPAKUJ SI NA PROVĚRKU

5. ledna 2015 v 18:10 | Ydena |  ČJ- 6.ročník 2017 - 2018
Opakuj si na pololetní prověrku:1. Doplň správně i/y - koncovky přídavných a podstatných jmen typ bratrovi - bratrovy

2. Urči druhy zájmen

3. Doplň správný tvar zájmena JÁ

4. Doplň druh číslovek

5.Vyskloňuj správně ve všech pádech číslovky dva, tři, čtyři

6. Doplň správně nn nebo n - příklad raný - ranní, jelení…

7. Urči ve větě slovní druhy

8. Utvoř větu s několikanásobným podmětem a přísudkem v minulém čase. Podmět a přísudek označ.

9. Zopakuj si psaní velkých písmen v názvech

DÚ pro třídu 7.A do výchovy ke zdraví

3. ledna 2015 v 18:34 | Ydena |  VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 7. ROČNÍK
Tento úkol splň jako domácí - co neznáš, vyhledej na internetu a odevzdej nejpozději ve čtvrtek 8-1-2015. Zadání celé neopisuj, pouze číslo úkolu a písmeno správné odpovědi. Nezapomeň podepsat. Úkol budu hodnotit známkou.Příprava na prověrku pro 6. ročník

3. ledna 2015 v 15:22 | Ydena |  Dějepis pro 6. ročník 2018 - 2019
PRověrku budeme psát ve středu 7-1-2015