Ten, kdo neví, a ví, že neví, je student; uč ho.
Ten, kdo ví, a neví, že ví, spí; probuď ho.
Ten, kdo neví, a neví, že neví, je blázen; vyhni se mu.
Ten, kdo ví, a ví, že ví, je moudrý člověk; následuj ho.
Perské přísloví

Říjen 2014
DÚ Č.7 PRO 7. ROČNÍK - splň do24-10-2014

20. října 2014 v 18:59 | Ydena |  Úkoly ČJ - 7.ročník
Doplň chybějící písmena:
Kina i v_ stavní síně byl_ stále plné. Po celou dobu nás obtěžoval_ mouchy. Šl_ jsme na procházku. Vzájem__ si _děloval_ svá tajemství_ . Děti na fotce se tvářil_ jako dospělí_ . Z rádia zněl_ ohrané písničky. V soutěži zv_tězil_ dívky _ Pozořic. Legendy pop_soval_ život českých patronů. Lidé _ okol_ k nám rádi chodil_ nakupovat. Rodiče odjel_ na dovolenou do Chorvatska. Lvice lovil_ , zatímco lv_ odpočíval_ ve stínu. V poslední třetině hokejisty opustil_ síl_.

Dú č. 6 pro 6. ročník - splň do 24-10-2014

20. října 2014 v 18:11 | Ydena |  Úkoly ČJ - 6.ročník
Oprav chyby a text přepiš právně:
Moje babička bydlí v Ostrožské nové Vsi. Učili jsme se o Jižní Evropě. V polabí je velmi úrodná půda. Rád se prochází po vltavských březích. Poseděli jsme v hospůdce U dvou růží. Těším se na velikonoce. Přejeme vám hodně štěstí do Nového roku. Mezi největší města Východních Čech patří Hradec králové a Pardubice. Dojeli jsme až k Německým hranicím. Navštívili jsme severní i jižní Ameriku. Bratr bydlí na Severní Moravě.Velká Morava - zápis

14. října 2014 v 14:47 | Ydena |  Dějepis pro 7. ročník 2018 - 2019
Můžeš si vytisknout a nalepit do sešitu:

DÚ Č. 4 PRO 6.ROČNÍK SPLŇ DO 17-10-2014

13. října 2014 v 18:53 | Ydena |  Úkoly ČJ - 6.ročník
PŘEPIŠ TEXT SPRÁVNĚ, NAJDI A OPRAV 13 CHYB:
Přestěhovali se z nového města na moravě do Ústí Nad Orlicí.
Hravě jsme nad tepličáky zvítězili 5:1.
Bydlím v Ústí Nad labem v ulici Pod Kaštany.
Nemůžu se dočkat Vánoc a Vánočních prázdnin.
Neozvala se ani na velikonoce.
Bydlím v Ulici pod hrušněmi.
Je to kousek od Jiráskova Mostu.


OPAKUJ SI NA PROVĚRKU - PÍŠEME V ÚTERÝ14-10-2014

13. října 2014 v 16:52 | Ydena |  Dějepis pro 8. ročník 2017 - 2018
Marie Terezie nastoupila na trůn v roce _____ , po smrti císaře ________________.
Nástupnictví jí umožnila ____________ ___sankce, o jejíž uznání musela vést v letech
1740 - 1748 s pruským králem Fridrichem II. a jeho spojenci tzv. války o _________.
dědictví. Válkami nenávratně ztratila _______ ____ Sňatkem s _________________
________ __________ založila habsbursko-lotrinskou dynastii. Postupně upevnila svou
pozici. Ve snaze vytvořit moderní jednotný a silný centralizovaný stát provedla v říši
_________________ např. zrušila ______ ________ kancelář, proběhlo první _______
lidu, poprvé zdanila i _______ ____půdu, odstranila ______ ____při výsleších,
__________ ___míry a váhy, rušila _______ ______cla nařídila ________ ______
__________ pro děti od šesti do dvanácti let, po selských bouřích v Čechách v roce 1775
nový _______ řád, v roce 1773 zrušila _________ řád. Od roku 1765 vládla spolu se
synem _______ __.
V roce ______ Marie Terezie zemřela a vlády se ujal její nejstarší syn______ ___,
který byl již od roku 1765 císařem ______ _____ _____
Pokračoval v reformách. V říjnu _____ vydal Josef II. ___________ ________, který
povolil některá nekatolická vyznání. Nechal zrušit téměř polovinu "pro stát
neužitečných"_____________. Zrušené _________měnil např. na chudobince, ________,
__________. Zrovnoprávnil také __________ obyvatelstvo.
1. listopadu _____ odstranil i přes odpor šlechty _____________. Poddanství a robota
zůstaly ale __________. Císař zemřel v únoru _____ na tuberkulózu.
Nástupcem se stal jeho mladší bratr ________ ___.

V PROVĚRCE SE MŮŽE OBJEVIT I JINÉ ZADÁNÍ !!!!


PŘIPRAV SE NA DIKTÁT

9. října 2014 v 17:27 | Ydena |  ČJ - 7. ročník
TUTO DOPLŇOVAČKU BUDEME PSÁT V ÚTERÝ 14-10-2014Připrav se na diktát - píšeme 10-10-2014

6. října 2014 v 17:54 | Ydena |  ČJ- 6.ročník 2017 - 2018
Tady si můžeš procvičit text na diktát:


TAHÁK NA VELKÁ PÍSMENA

6. října 2014 v 17:19 | Ydena |  ČJ- 6.ročník 2017 - 2018
MŮŽEŠ SI VYTISKNOUT A POUŽÍVAT

PŘIPRAV SE NA DOPLŇOVAČKU

2. října 2014 v 18:46 | Ydena |  ČJ - 7. ročník
BUDEME PSÁT V ÚTERÝ 7-10-2014
skvěl_ přátelé, těžké hlavolam_, Jitka to slep_, pštros_ vejce, oz_vat se z lesa,
osudové chyb_, balvan se val_, les pod skalam_, dva pap_ry, Iva se hlás_,
dávné poselstv_, holub_ vejce, chlapci si hrál_, kyprá zem_na, mladý slep_š,
nenas_tný Otesánek, pololetní v_svědčení, úzká štěrb_na, děda se hol_