Ten, kdo neví, a ví, že neví, je student; uč ho.
Ten, kdo ví, a neví, že ví, spí; probuď ho.
Ten, kdo neví, a neví, že neví, je blázen; vyhni se mu.
Ten, kdo ví, a ví, že ví, je moudrý člověk; následuj ho.
Perské přísloví

Září 2014


Opakuj si na prověrku (25-9-2014)

23. září 2014 v 17:44 | Ydena |  Dějepis pro 8. ročník 2017 - 2018
Za vlády kterých panovníků proběhly následující události? (uveď i rod, ze kterého pocházeli)
2. pražská defenestrace -
Obnovené zřízení zemské -
Zlatá bula sicilská -
Bitva na Moravském poli -
Bitva u Kresčaku -
1.pražská defenestrace -
Bitva u Moháče -
Vysvětli pojmy:
jezuité
baroko
manufaktury
Rudolfův majestát
exulanti
alchymie
Obnovené zřízení zemskéDÚ č.. pro 7. ročník vypracuj do 26-9-2014

22. září 2014 v 19:19 | Ydena |  Úkoly ČJ - 7.ročník
Napiš slovo mnohoznačné:
a) zaměstnanec v nemocnici, sourozenec - _____________________
b) píše se na začátku notové osnovy, nářadí pro údržbáře - _____________________
c) část lidského těla, díra na punčoše - _____________________
d) spouštěč vody, zvířecí budík - _____________________
e) koňovitý savec, přechod pro chodce - _____________________
f) mince, symbol krále - _____________________
Odkazy na jazykové příručky + úkol splň na pátek19-9-2014

15. září 2014 v 16:23 | Ydena |  Úkoly ČJ - 7.ročník
5Vyhledej si významy těchto slov:

1. hysterický
2. historický
3. informace
4. instrukce
5. akutní
6. aktuálníDú č. 2 - pro 6. ročník splň do 16-9-2014

11. září 2014 v 16:09 | Ydena |  Úkoly ČJ - 6.ročník
záv_díš mi zb_tečně, v_padáš prov_nile,
v_cpaný v_r, ve v_ru tance, poslední
v_straha, v_nikající v_robek, v_táme vás,
nev_světlitelný om_l, stol_čka se v_klá,
tajná v_sílačka, v_bitá baterie, V_lém,
v_borná žv_kačka, zv_řený prach