Ten, kdo neví, a ví, že neví, je student; uč ho.
Ten, kdo ví, a neví, že ví, spí; probuď ho.
Ten, kdo neví, a neví, že neví, je blázen; vyhni se mu.
Ten, kdo ví, a ví, že ví, je moudrý člověk; následuj ho.
Perské přísloví

Duben 2014
Připrav se na páteční prověrku

22. dubna 2014 v 18:02 | Ydena |  ČJ- 6.ročník 2017 - 2018

Prověrka z ČJ pro 6.ročník-3.čtvrtletí 2014

Nezapomeň si donést pastelky a pravítko.
  1. Urči všechny větné členy (NEBUDEME POUŽÍVAT TAHÁK)
  2. Utvoř větu s několikanásobným předmětem
  3. Urči slovní druhy
  4. Vyčasuj sloveso v podmiňovacím způsobu
  5. Doplň vhodné přívlastky
  6. Pravopisná doplňovačka nn x nDÚ PRO 6.ROČNÍK SPLŇ DO 25-4-2014

21. dubna 2014 v 19:06 | Ydena |  Úkoly ČJ - 6.ročník
Doplň do vět několikanásobné větné členy a urči VŠECHNY VČ:

Maminka a ……………………………odjeli o víkendu na chatu.
V obchodě jsem koupil chléb…………………………………………
Do Prahy pojedu v pátek…………………………………….
Závod se bude konat za pěkného počasí i ………………………………
Opakuj si na pravopisnou doplňovačku

14. dubna 2014 v 19:28 | Ydena |  ČJ - 7. ročník
Doplň s - z - vz:
_právný postup, _bít _polužáka, _bít dvě prkna, _hlížet dolů, _hlížet k někomu, _hlížet se v zrcadle, _pustit se dolů, _razit plechovku, větné _pojení, _trážní oheň, _účastnit se výpravy, _trnout úžasem, _hroucená zídka, svetr se _razil, dobrá _kušenost, _třásat sníh, _razit se do houfu, ráno se _budil, _kušení _portovci, pracovat _polehlivě, _divočelí psi, _kromné chování, pneumatická _bíječka, _pozorovat nebezpečí, _kamenělý obr

DÚ pro 6. ročník - splň do11-4-2014

7. dubna 2014 v 20:53 | Ydena |  Úkoly ČJ - 6.ročník


Om-tka na rohu stavení opadávala.V-m-k na hrazdě je těžky cv-k.V hlavě se m- m-hal- neveselé m-šlenky..Nikdo není neom-lný,každý se zm-l-.Dej m- kousek chleba.M- nemáme kdy.M-řte dobře.Návrh b-l zam-tnut.Náš strojírenský prům-sl je dobře znám i v ciz-ně.Buduj vlast,pos-l-š m-r.Odstěhoval se do V-sokého M-ta.Smířil- jsme se.
Urči ve větě větné členy:
Na m-tině ležela zab-tá m-š.