Ten, kdo neví, a ví, že neví, je student; uč ho.
Ten, kdo ví, a neví, že ví, spí; probuď ho.
Ten, kdo neví, a neví, že neví, je blázen; vyhni se mu.
Ten, kdo ví, a ví, že ví, je moudrý člověk; následuj ho.
Perské přísloví

Březen 2014


NAUČ SE BÁSEŇ - SPLŇ DO 7-4-2014

30. března 2014 v 20:38 | Ydena |  Úkoly ČJ - 6.ročník
JAN NERUDA: DĚDOVA MÍSA
V kamnech praská, dědek každou chvíli
svadlé ruce sobě zahřívá,
kolo vrčí, syn si s prací pílí,
nádobu si z dřeva vyrývá.
Kolečko si divnou píseň šumí,
vnoučeti se očka kmitají -
"Hele, co náš táta všecko umí,
jak mu tříšťky z rukou létají!
Dřevo ukradl jsi v panském lese -
komu děláš z něho koryto?
"Dědovi; - již se mu ruka třese,
nádobí už všechno rozbito."
"Nauč mne to!" - "Vida toho kluka,
nač by tvá to ruka uměla?!"
"Až se tobě třásti bude ruka,
koryto ti synek udělá!"
V kamnech praská, dědek shrben pláče,
svadlé ruce syn mu zulíbá,
kolo mlčí, vnouče kolem skáče -
"Táto, proč se kolo nehýbá?"
DÚ Č. 7 PRO 6. ROČNÍK SPLŇ DO ÚTERÝ 25-3 2014

17. března 2014 v 20:20 | Ydena |  Úkoly ČJ - 6.ročník
kohouti kokrhal_ , květy se rozvil_ , psi štěkal_ , klasy zrál_ , vlaky se rozjel_ , drahokamy se třpytil_ , ptáci poletoval_ , vrabci štěbetal_ , rohlíky byl_ upečen_ , diváci tleskal_ , uhodil_ mrazy, vozy rachotil_ , potoky hučel_ , rodiče se radoval_ , zvonky zvonil_ , stromy ševelil_ , hadi syčel_ , motýli poletoval_ , muži pracoval_ , topoly šuměl_ , brouci lezl_ , listy opadal_ , čmeláci bzučel_ , traktory vyjel_ , rybníky zamrzl_PŘIPRAV SE NA PROVĚRKU- ČÁST 2

17. března 2014 v 18:58 | Ydena |  Dějepis pro 6. ročník 2018 - 2019
5. Odpověz na otázky:
Kteří spisovatelé popsali dějiny Řecka? H .................................+ T..........................................
Vysvětli, co znamená úsloví "vrátit se z boje se štítem/na štítu"?.............................................................
Řecké divadlo se nazývá ……………………………………..
Hrály se dva typy divadelních her :…………………………………. a ……………………………….
Do divadla se vešlo až ……………………diváků.
Divadla se stavěla do tvaru ……………………, aby………………………………………………….
Řecko-perské války - doplň letopočty:
bitva u Marathónu ………………..kdo zvítězil ………………………
bitva u Thermopyl…………………. kdo zvítězil ………………………
bitva u Salamíny…………………. kdo zvítězil………………………
peloponéská válka ………………… proti sobě bojovaly: ……………… zvítězili


Kultura ŘECKA - ZÁPIS

16. března 2014 v 9:35 | Ydena |  Dějepis pro 6. ročník 2018 - 2019
Kultura a vzdělanost v Řecku (vypiš z učebnice str. 81 -85)
Stavby: ch……………, l……………..,d………….
Materiál: …………….. a ……………………….
+slohy řecké architektury: d……………ý, i……………ý, k………………ý
malířství - malované hliněné vázy = a………………y
+ sochařství - KALOKAGATHIA = ideál krásy, ………………………………
sochy z bronzu a mramoru : atlet házející diskem = D…………………s
divadlo a literatura - HOMÉR - I…………. a O……………. (epos)
+ ALFABETA = …………………………………………………………………..
+ AMFITHEÁTR = ………………………………………………………………
+ věda - filozofie: Ar……………….s , S……………….s
lékařství: Hippokrates - přísaha lékařů
+ matematika: Arch……………s, Pyt…………..s
dějepis: H…………….s, Th………………….s
náboženství - víra v množství bohů = polyteismus, bohové sídlí na O……………
sport - Olympijské hry na počest boha D………
poprvé roku :…………….
soutěžilo se v …………………………………………………. a řečnictví
+ - vypsat jako domácí úkol, najít další informace


Připrav se na prověrku - píšeme 12-3-2014

6. března 2014 v 21:29 | Ydena |  ODKAZY
Opakovací test - husitská doba
1. Doplň:
Mistr Jan Hus byl dne, měsíce a roku ..1.. upálen. Roku ..2.. začala svržením konšelů z oken ..3.. husitská revoluce. Pražský lid vedl kněz …4…Společný program husitů se nazýval ..5…
2. Husitský program :
a)……………………………………
b)………………………………………………………………
c)……………………………………………………………
d)…………………………………………………………………………..
3. ANO - NE
1. Dekret kutnohorský posiloval český vliv na univerzitě.
2. Jan Žižka bojoval v bitvě u Ústí nad Labem.
3. Václav IV. byl současník Jana Husa.
4. Husitská revoluce začala za vlády Karla IV.
4. Seřaď události za sebou:
a) umírá J.Žižka
b) smrt J.Husa
c) bitva u Sudoměře
d) první pražská defenestrace
5. Přiřaď pojmy ke jménům:
bitva u Lipan, Trocnov, basilejská kompaktáta, vyhození z oken, vůdce pražské chudiny, bitva u Domažlic, založení Tábora, umírá u Přibyslavi
Jan Želivský
Jan Žižka
Prokop Holý
6. Doplň správně:
Proti českým husitům vyhlásil papež celkem pět ..1.. Při té první se vojska utkala u Prahy na vrchu..2.. Obranu řídil hejtman ..3.. Po jeho smrti roku ..4.. velel husitskému vojsku ..5.. Nejznámější vítězství vybojovali husité u ..6.. Podnikali také ..7.. do okolních zemí.
7. Odpověz:
a) V které bitvě husité prohráli ? ………………………………….
b) Která artikula byla splněna, čeho husité dosáhli?………………………………………
c) Kdo se stal na jeden rok českým králem?………………………………….
d) Kdy začalo a kdy skončilo husitské hnutí?……………………………………
PROCVIČOVÁNÍ VEDLEJŠÍCH VĚT

3. března 2014 v 21:09 | Ydena |  ČJ - 7. ročník
 1. Budeš-li opravdu pilný, svého cíle určitě dosáhneš.
 2. Protože jej bolela hlava, nemohl jít do školy.
 3. Viděli jsme dva orly, jak krouží nad lesem.
 4. Když se rozsvítila světla, všechny děti zajásaly.
 5. Tmavé mraky na západě zvěstovaly, že přichází bouře.
 6. Žáci, kteří mají zájem o výtvarné umění, se mohou přihlásit do kroužku.
 7. Rodiče koupili hezkého psa, aby měly děti radost.
 8. Přáním starých lidí bývá, aby nebyli nikomu na obtíž.
 9. Protože nebylo dost času, museli jsme prohlídku města zkrátit.
 10. Chlapec, který jde před námi, je můj spolužák.
 11. Zachovej se tak, jak jsme ti radili.
!!!!!!!!!!!!!!!!podtržené věty jsou hlavní!!!!!!!!!!!!!!