Ten, kdo neví, a ví, že neví, je student; uč ho.
Ten, kdo ví, a neví, že ví, spí; probuď ho.
Ten, kdo neví, a neví, že neví, je blázen; vyhni se mu.
Ten, kdo ví, a ví, že ví, je moudrý člověk; následuj ho.
Perské přísloví

Leden 2014


DÚ č. 3 - vypracuj na 4-2-2014

29. ledna 2014 v 18:02 | Ydena |  Úkoly ČJ - 7.ročník
Doplňte chybějící písmena.
Porozu- ěli jste zadání? Připo- ěl mi zítřejší schůzku. Nikdy bych na tebe nezapo - ěl. Nikdo
neu- ěl jeho písmo přečíst. Doma si všichni vzáje- ě pomáháme. Stala se s ním zázračná
pro- ěna. Natrhali jsme mamince na louce po - ěnky. Naši sousedé vy- ěnili byt. Za týden
pojedeme na zápas do M-lníka. Za domácí úkol jsme měli zjistit polo- ěr ze- ěkoule. V noci
te- ě zahř -ělo. Ta -ější domorodci byli velmi přívětiví. Tatínek nedávno z- ěnil za- ěstnání.


Mnichov 1938 -odkaz

28. ledna 2014 v 20:16 | Ydena |  Dějepis pro 9.ročník 2013-2014
Pravopisné chyby neřešíme - důležitá je obrovská síla dokumentu -možná ve vás probudí spící vlastenectví................
DÚ č.2 - kontrola dne 28-1-2014

23. ledna 2014 v 21:33 | Ydena |  Úkoly ČJ - 6.ročník
pohádková b_tost, ml_nský kámen, velká m_sa, malá op_čka, smrkové les_,
dřevěná lav_čka, starý hřeb_k, zlomený mal_ček, horský průsm_k, stop_ zvěře,
kos_ zpěv, břeh Vltav_, mladí holub_, dřevěné úl_, šikm_ svah, hloup_ Honza,
Eva pros_, v Mladé Boleslav_, jaz_kové hry, slab_ hlas, cesta do pol_


VO - ÚKOL SPLŇ DO 29-1-2014

23. ledna 2014 v 10:24 | Ydena
Oprav v příběhu chyby a prohřešky proti společenskému chování.
Aneta s Mirkem se rozhodli, že si zajdou do kina. Mirek se má pro Anetu v šest hodin stavit u nich doma. Aneta doma představila Mirka mamince.
" Mirku, dovol, abych ti představila maminku. Maminko, toto je Mirek."
"Těší mě." řekla maminka.
"Mě také." odpověděl Mirek.
Po krátké chvíli museli ovšem vyrazit do kina. Aneta si oblékla dlouhé večerní šaty, Mirek měl na sobě kraťasy a plážové boty. Do kina dorazili pět minut po. Jelikož seděli uprostřed řady, museli ostatní sedící diváci vstát. Do řady vstupovali Aneta s Mirkem zády k sedícím, to aby viděli už rozběhlý film. Na konci představení nečekali na závěrečné titulky, aby se nemuseli s ostatními tlačit u dveří.
Poté se ještě rozhodli, že si zajdou na večeři. Aneta si sedla zády ke dveřím, aby měl Mirek lepší výhled na restauraci. Jelikož si dali i předkrm a nevěděli, který příbor mají použít, začali si brát příbory směrem od talíře. Oběma velice chutnalo, po jídle si otřeli ústa do látkového ubrousku a Aneta zaplatila.
Po večeři jeli domů autobusem. Bylo v něm ovšem jedno volné místo, tak si sedl Mirek, protože je o měsíc starší.ŘEČTÍ BOHOVÉ A BÁJE - TESTÍK

21. ledna 2014 v 21:15 | Ydena |  Úkoly ČJ - 6.ročník
Znáš řecké bohy a báje?
1) Hlavní řecký bůh se jmenoval
a) Zeus
b) Hádes
c) Poseidon
2) Jeho manželka, ochránkyně rodiny, byla
a) Afrodita
b) Athéna
c) Héra
3) Afrodita byla
a) bohyně moudrosti
b) bohyně krásy a lásky
c) vládkyně podsvětí
4) Řečtí bohové sídlili
a) na nebi
b) pod zemí
c) na hoře Olymp
5) Bohem války byl
a) Árés
b) Artemis
c) Apollón

6) Kyklopové se vyznačovali
a) rohem na čele
b) velikostí a jedním okem
c) schopností plavat
7) Mytologický tříhlavý pes se jmenoval
a) Kentaur
b) Kerasin
c) Kerberos

8) Trojská válka vznikla kvůli krásné ženě, jmenovala se
a) Hana
b) Heuréka
c) Helena
9) Achilles měl zranitelnou jednu část těla, kterou?
a) hlavu
b) patu
c) koleno

10) Trojskou válku vyhráli Řekové použitím dřevěného
a) býka
b) medvěda
c) koně

11) Známá věštírna byla
a) v Delfách
b) v Athénách
c) v Brně
12) Do podsvětí jste se dostali přes řeku
a) Pix
b) Fénix
c) Styx

13) Převezl Vás tam převozník
a) Charón
b) Homér
c) Solón

14) Řekové peníz pro převozníka svým mrtvým vkládali
a) pod hlavu
b) do ruky
c) do úst

15) Orfeus hrál
a) na bicí
b) na housle
c) na lyru
16) Orfeus miloval krásnou
a) Niké
b) Euridika
c) Chloé

17) Apollonovy pomocnice byly
a) jezinky
b) múzy
c) medúzy

18) Trójany varoval před Řeky
a) věštec Laokon
b) Sybila
c) Nostradamus

19) Aténa
a) vyskočila z hlavy Diovy
b) vyplula z moře
c) zhmotnila se z větru

20) Poseidon bývá zobrazován
a) s vidlemi
b) s lopatou
c) s trojzubcemOpakuj si na prověrku

13. ledna 2014 v 19:58 | Ydena |  ČJ- 6.ročník 2017 - 2018
1. Jmenné kategorie:
pád, číslo, rod, vzor
na poli - 6. j, S moři
z Břeclavi - 2.j Ž, kosti
pádové otázky
2. Duálové skloňování podstatných jmen
oči, uši..............
3. Hromadná, pomnožná, konkrétní, abstraktní
4. Druhy přídavných + vzory
mladými
přivlastňovací
5. Po + Př ve větě
6. Velká písmena

Připrav se na prověrku - 7. ročník

8. ledna 2014 v 17:32 | Ydena |  ČJ - 7. ročník
ÚKOLY:
1. Ve větách urči větné členy
2. Převeď slovesa do trpného rodu
3. Doplň správně i/y v koncovkách a urči druh přídavných jmen T - M - P
4. Urči druhy zájmen
5. Utvoř všechny druhy číslovek od čísla 10
6. Urči slovní druhy
7. Doplň správně -ně nebo -ě
8. Jak byla utvořena tato slova (odvozování - skládání - zkracování?)
9. Doplň správně předpony S nebo Z: