Ten, kdo neví, a ví, že neví, je student; uč ho.
Ten, kdo ví, a neví, že ví, spí; probuď ho.
Ten, kdo neví, a neví, že neví, je blázen; vyhni se mu.
Ten, kdo ví, a ví, že ví, je moudrý člověk; následuj ho.
Perské přísloví

Prosinec 2013Prověrka pro 9. ročník - píšeme 18.12.2013

17. prosince 2013 v 19:48 | Ydena |  Dějepis pro 9.ročník 2013-2014
 1. Vysvětli pojmy: 10 b
 1. Demilitarizované pásmo…………………………………………………………………………………………..
 2. Nástupnické státy……………………………………………………………………………………………………
 3. Bolševici …………………………………………………………………………………………………………………..
 4. Brestlitevský mír ………………………………………………………………………………………………………
 5. Kolektivizace…………………………………………………………………………………………………………….
 6. Gulagy …………………………………………………………………………………………………………………….
 7. Totalita……………………………………………………………………………………………………………………..
 8. Rasismus………………………………………………………………………………………………………………….
 9. Antisemitismus ……………………………………………………………………………………………………….
 10. Reparace………………………………………………………………………………………………………………….
 1. Kdo byl posledním císařem v habsburské říši? 1b ………………………………………………………..
 2. Vysvětli příčiny světové hospodářské krize 2b……………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………
 3. Kdo vládl v Rusku před Říjnovou revolucí a jak skončil? 2b ................................................
  …………………………………………………………………………………………………………………………………….
 4. Jaké změny se udály po vzniku SSSR za vlády Stalina? (Bylo v zápisu) Napiš je v 5 bodech:
........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
 1. Vypiš dva nacistické symboly 2b ……………………………………………………………………
 2. Napiš dva rozdíly, v čem se liší fašismus a komunismus: 2b
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
 1. Vyjmenuj představitele fašistického a komunistického režimu v těchto státech: 4b
Itálie: …………………………… Německo…………………………….. SSSR …………………….a ……………………..
 1. Doplň letopočty: 4b
Vznik ČSR* …………………..konec 1. sv. války*…………………. Vznik SSSR……….. smrt Lenina ………
 1. Jmenuj 3 panovníky z rodu Habsburků, napiš o nich důležitou informaci: 3b