Ten, kdo neví, a ví, že neví, je student; uč ho.
Ten, kdo ví, a neví, že ví, spí; probuď ho.
Ten, kdo neví, a neví, že neví, je blázen; vyhni se mu.
Ten, kdo ví, a ví, že ví, je moudrý člověk; následuj ho.
Perské přísloví

Říjen 2013

Příprava na prověrku pro 6. ročník

31. října 2013 v 19:53 | Ydena |  ČJ- 6.ročník 2017 - 2018
Příprava na prověrku:
1. Označ podmět a přísudek
2. Urči slovní druhy
3. Utvoř tvar podstatných jmen
4. Podstatná jména pomnožná a hromadná
5. Podstatná jména abstraktní a konkrétní
6. Velká písmena
7. Urči pády a vzory podstatných jmen

Připrav se na prověrku - 7. ročník

31. října 2013 v 18:56 | Ydena |  Dějepis pro 7. ročník 2018 - 2019
TEST
Velká Morava
1. Prvním státním útvarem na našem území byla Velkomoravská říše. Vznikla spojením
2 knížectví: _________________________________________________________
2. V kterém roce pravděpodobně vznikla? ____________________________________
3. Jak nazýváme rod vládnoucí ve Velkomoravské říši? _________________________
4. Vypiš chronologicky velkomoravské panovníky ______________________________
5. Který panovník pozval na Velkou Moravu věrozvěsty Konstantina a Metoděje? _____
6. V kterém roce k tomu došlo? ____________________________________________
7. Z jaké říše a jakého města pocházeli? ____________________________________
8. Písmo, které sestavili, nazýváme _________________________________________
9. Jazyk, který vytvořili, nazýváme __________________________________________
10. Metoděj se v roce 869 stal prvním moravským arcibiskupem. Pravděpodobně pokřtil
i prvního písemně doloženého českého knížete _________________________ a jeho
ženu ________________________________
11. Za knížete __________________ byli Metodějovi žáci pronásledováni. Odcházeli do
__________________________, kde se z písma vytvořeného Konstantinem
a Metodějem utváří písmo zvané _________________________________________
12. Kterým nájezdníkům Velkomoravané podlehli? _______________________________
13. Po kterém roce to bylo? ________________________________________________
14. Jmenuj alespoň 2 velkomoravská hradiště __________________________________

Referáty z LV - výběr pro 6. ročník

14. října 2013 v 16:41 | Ydena |  ČJ- 6.ročník 2017 - 2018
Zvol si v nabídce 2 knihy, které přečteš v 1. pololetí, a 2 knihy pro 2. pololetí.DÚ pro 7. ročník zadán dne 15-10-2013

13. října 2013 v 12:14 | Ydena |  Úkoly ČJ - 7.ročník
Doplň chybějící písmena:
Kina i v_ stavní síně byl_ stále plné. Po celou dobu nás obtěžoval_ mouchy. Šl_ jsme na procházku. Vzájem__ si _děloval_ svá tajemství_ . Děti na fotce se tvářil_ jako dospělí_ . Z rádia zněl_ ohrané písničky. V soutěži zv_tězil_ dívky _ Pozořic. Legendy pop_soval_ život českých patronů. Lidé _ okol_ k nám rádi chodil_ nakupovat. Rodiče odjel_ na dovolenou do Chorvatska. Lvice lovil_ , zatímco lv_ odpočíval_ ve stínu. V poslední třetině hokejisty opustil_ síl_. Tenisté dobře reprezentoval_ _eskou republiku.

Opakování na prověrku - 9. ročník

10. října 2013 v 18:25 | Ydena |  Dějepis pro 9.ročník 2013-2014
1. Co se stalo záminkou k rozpoutání 1. sv. války, kdy a jak začala?
2. Které nepřátelské strany se v ní střetly?
3. Na jakých frontách se bojovalo?
4. Jak se změnil charakter války během podzimu 1914?
 
5. Jaké zbraně a další prostředky byly využívány v bojích? (uveď 4)
6. Vyjmenuj 4 důležité bitvy 1. světové války:


ÚKOL PRO 7. ROČNÍK - Lv

6. října 2013 v 11:19 | Ydena |  Dějepis pro 7. ročník 2018 - 2019
Proč se říká…?
začít od Adama
zůstal stát jako solný sloup
šalamounské rozhodnutí
souboj Davida s Goliášem
Jobova zvěst
A co to vlastně znamená?
Zjisti za domácí úkol.

KRESLENÉ POVĚSTI

1. října 2013 v 19:14 | Ydena |  VLASTIVĚDA - 4. ROČNÍK
ZKOPÍRUJ SI BAREVNÝ ODKAZ A PROHLÉDNI SI :