Ten, kdo neví, a ví, že neví, je student; uč ho.
Ten, kdo ví, a neví, že ví, spí; probuď ho.
Ten, kdo neví, a neví, že neví, je blázen; vyhni se mu.
Ten, kdo ví, a ví, že ví, je moudrý člověk; následuj ho.
Perské přísloví

Září 2013


Užitečné adresy - procvičování ČJ

26. září 2013 v 18:04 | Ydena |  ODKAZY
www.pravidla.cz - pravidla českého pravopisu
http://prirucka.ujc.cas.cz - jazyková příručka
http://slovnik-cizich-slov.uzdroje.com/?sh=obsah-slovniku
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz
http://www.ceskaliteratura.cz/texty.htm - ukázky české literatury na internetu
www.ujc.cas.cz - Ústav pro český jazyk
http://www.ujc.cas.cz/oddeleni/index.php?page=slovniky
www.literatura.kvalitne.cz - encyklopedie spisovatelů
www.clavmon.cz - historické tisky
www.cesky-jazyk.cz - čt. deníky, matur. ot.
www.libri.cz/databaze/kalendarium/11.php - výročí českých a slovenských osobností
http://www.libri.cz/databaze/kdo20
www.veskole.cz/?p=browse&what=A&expand=MTE5&PHPSESSID=c2ad9b03e245d595d8926747f541537f - portál na podporu interaktivní výuky
www.ceska-poezie.cz/cek - česká elektronická knihovna
http://dum.rvp.cz/vyhledavani/prochazet.html?rvp=Z - materiály k výuce (nejen češtiny)
http://diktaty.ewa.cz/diktold/ - k procvičování pravopisu
http://www.pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky - k procvičování učiva nižších ročníků ZŠ
http://testy.mzs-vb.cz/tests.php?okruh=16 - testy z češtiny pro žáky ZŠ
http://cesky-jazyk.upol.cz/ - internetový portál. Vše o češtině, v oddílu Praxe jsou cvičení i s řešením.
http://hradec.org/gustav/ - čeština převážně nevážně
http://www.testpark.cz/testy/literatura - testy z literatury
http://www.testpark.cz/testy/cesky-jazyk - testy z mluvnice
http://www.maturita.cz/cestina/ctenar_denik/ctenarske_deniky.htm - čtenářské deníky
http://userweb.pedf.cuni.cz/kcj/studenti/listy/menu.htm - pracovní listy i s klíčem
http://userweb.pedf.cuni.cz/kcj/studenti/tumova/tumova.htm - přípravy hodin se zaměřením na opakování učiva v 6. ročníku
http://www.zslado.cz/vyuka_cesky_jazyk/vyuka/slovnik.html - slovníček literárních pojmů
http://www.zslado.cz/vyuka_cesky_jazyk/vyuka.html - výukový web českého jazyka ZŠ Lanškroun
http://projektzsrep.kibo.cz/index.php?st=projekty/ucitele/cj
http://kaminet.wz.cz - pomoc v učení dětem se specifickými poruchami učení v oblasti jazyků (Čj, Aj)

01 Historické prameny - zápis

8. září 2013 v 11:45 | Ydena
Úvod do dějepisu
Dějepis =historie (z latinského historia). Zabývá se minulostí: jak lidé žili, bydleli, jaké používali nástroje, zbraně, jaké události se staly…atd.
Poznatky o minulosti čerpáme z historických pramenů:
1.Prameny hmotné = zbraně, nástroje, kosterní nálezy, oblečení, zbytky obydlí… Vykopávky objevuje a pracuje s nimi archeolog. Ukládají se do muzea.
2. Prameny písemné = knihy, listiny, kroniky, dopisy, kalendáře…Ukládají se do archivu, zpracovává je archivář.
3. Prameny umělecké = obrazy, sochy, šperky a jiné umělecké předměty. Ukládají se do galerií


Archeologie = ?

Antropologie= ?