Ten, kdo neví, a ví, že neví, je student; uč ho.
Ten, kdo ví, a neví, že ví, spí; probuď ho.
Ten, kdo neví, a neví, že neví, je blázen; vyhni se mu.
Ten, kdo ví, a ví, že ví, je moudrý člověk; následuj ho.
Perské přísloví

Červen 2013

Zopakuj si na prověrku - ČJ - 7

10. června 2013 v 21:47 | Ydena |  ČJ - 7. ročník
Bydlím v R/rychnově N/nad K/kněžnou. V ulicích M/malé S/strany zněla A/angličtina, R/ruština, byli vidět i A/arabové v typickém oblečení. Film Č/českého režiséra J/jana S/svěráka získal O/oscara. Vaši žádost vyřídí O/obecní Ú/úřad v Ú/ústí N/nad L/labem. O V/vánocích pojedeme za příbuznými na K/kanárské O/ostrovy. Dědeček bydlí v U/ulici Z/za K/kostelem. Koupíme si auto značky P/peugeot. Do naší historie se zapsali H/husité. Sejdeme se na N/náměstí M/míru. Velkým dodavatelem ropy jsou i S/spojené A/arabské E/emiráty.


Příprava na závěrečnou prověrku - pro 5. ročník

10. června 2013 v 20:26 | Ydena |  ČJ - 5. ročník
Ve čtvrtek 13.6.2013 budeme psát závěrečnou prověrku. Čekají tě úkoly tohoto typu:
1. Slova souřadná, nadřazená, podřazená
2. Slova protikladná
3. Slova mnohoznačná
4. Pád a vzor podstatných jmen
5. Osoba a způsob u sloves
6. Podstatná jména zařaď správně ke vzorům
7. Podtrhni červeně věty s podmětem nevyjádřeným
8. Doplň správně i/y , í/ý v koncovkách přídavných jmen
9. Podtrhni přídavná jména modře, zájmena červeně a číslovky žlutě
10. Podtrhni příslovce modře, předložky červeně, spojky žlutě
11. Napiš dvě částice, které vyjadřují přání, a utvoř s nimi věty
12. Doplň správně uvozovky do přímé řeči a připiš vhodnou větu uvozovací
13. Do básně doplň slova, která se rýmují
14. Vyber z nabídky správná slova, která patří do přísloví

Příprava na závěrečnou prověrku pro 7. ročník

9. června 2013 v 18:01 | Ydena |  ČJ - 7. ročník
Příprava na závěrečnou mluvnickou prověrku :
1) Pravopis i/y
2) Určování větných členů
3) Přívlastek shodný a neshodný
4) Druhy vedlejších vět
5) Věty podle postoje mluvčího ke skutečnosti
6) Psaní velkých písmen v názvech
7) Věty jednočlenné a dvojčlenné
8) Tvoření slov (odvozování, skládání, zkracování)
9) Synonyma, antonyma, homonymaDÚ pro 5. ročník zadán dne 3-6-2013

2. června 2013 v 13:49 | Ydena |  Úkoly ČJ - 5. ročník
Doplň chybějící s nebo z:
_mazat tabuli, _rušit koncert, _tloustnout o pár kil, _působ obrany, _hostit se úkolu, _hudebnit báseň, kvap a _hon, _kamarádit se s ostatními, vlasy _česané dozadu, _fouknout svíčku, smrk _tepilý, _řídit si účet, _pupný chlapec, _pálit se na slunci, _tvoření _věta,_tesk po domově, můžeme _končit za hodinu, _trávit léto na venkově, _pytovat_vědomí, _koumavé pohledy,

DÚ pro 7. ročník zadán dne 3-6-2013

2. června 2013 v 13:45 | Ydena |  Úkoly ČJ - 7.ročník
Doplň správně chybějící písmena:
kruhový ob__zd, sb__rné suroviny, ob__dnávka zboží, odb__r krve, ob__ť zločinu, vojenský zb__h, zámořské ob__vy, vřelé ob__tí, veškeré ob__živo, ob__ktivní hodnocení, ob__tavý člověk, ob__tní beránek, průb__žný výsledek, průmyslové ob__kty, ob__mný spis, ob__t náměstí, ob__ktiv fotoaparátu, ob__vení Ameriky, b__lostné roucho, ob__mné zavazadlo, kolob__h vody, podb__l, válečné ob__ti, matčino vřelé ob__tí.