Ten, kdo neví, a ví, že neví, je student; uč ho.
Ten, kdo ví, a neví, že ví, spí; probuď ho.
Ten, kdo neví, a neví, že neví, je blázen; vyhni se mu.
Ten, kdo ví, a ví, že ví, je moudrý člověk; následuj ho.
Perské přísloví

Duben 2013
DÚ pro 5. ročník zadán dne 29.4.2013

28. dubna 2013 v 19:26 | Ydena |  ČJ - 5. ročník
Doplň chybějící písmena:
K bíl__m květům orchidejí přidáme ještě růžové.
Zpěvav__ ptáci jsou například kos__. Pravěcí lidé si vyráběli nástroje ze slab__ch ryb__ch kostí.
Seděli jsme na lavičce pod štíhl__m__ topoly. Ochutnej kousek koz__ho sýra! Ve středu míváme
ve školní jídelně bezmas__ oběd. Celou dovolenou mi zkazil bolav__ zub. Na keři zůstal poslední růžov__ květ.
Za ps__ boudou je výběh pro slepice. Otcov__ názory bych měl respektovat.
Nov__ obyvatelé domu zatím nikoho neznají. Mezi Václavov__ dovednosti patří především
manuální zručnost. Kovářov__ děti spávaly na peci. Blížil se pomal__m krokem k nám.
Na zahradě máme starý děrav__ sud.Příprava na prověrku D/9 část 4

25. dubna 2013 v 16:05 | Ydena |  Dějepis pro 9.ročník 2013-2014
1. Jak se nazýval plán napadení SSSR fašistickým Německem?
2. Jak se jmenovala města, na která svrhly USA atomové bomby?
3. Jak se nazýval největší vyhlazovací koncentrační tábor?
4. Při osvobozování Prahy velkou měrou přispěli:
5. 2. světová válka začala napadením státu :
6. Kde proběhla největší tanková bitva?
7. Jak dlouho trvalo obléhání Leningradu?
8.Kde proběhlo jednání o potrestání válečných zločinců ?
9. Velitelem jednotek USA při osvobozování Plzně byl:
10. Brno bylo osvobozeno dne:
DÚ pro 7. ročník zadán 25-4-2013

24. dubna 2013 v 21:19 | Ydena |  Úkoly ČJ - 7.ročník
Doplň mě - mně:
m___síční splátky, sm___šná představa, postav se za m___, obm___na šatníku,
prům___rná mzda, jem___ mletá káva, plech pokrytý m___děnkou, kytička
pom___nek, zem___m___řičké práce, odm___rný válec, nepříjem___ překvapit,
ztem___lá obloha, tam___jší kultura, dým___jový mor, chutná krm___
PŘÍPRAVA NA PROVĚRKU PRO 5.ROČNÍK

17. dubna 2013 v 8:19 | Ydena |  ČJ - 5. ročník
Příprava na prověrku:
1. Číslicí urči slovní druhy:
2. Označ podmět a přísudek, žlutě podtrhni přívlastky:
3. Urči osobu a způsob: Urči pád a vzor:
4. Doplň správně i/y:
5. Doplň a urči druh přídavného jména zkratkou nad slovo T/M:
6. Urči druhy zájmen zkratkou nad slovo:
7. Urči druhy číslovek:
8. Přídavná jména škrtni, zájmena podtrhni, nad číslovky nadepiš zkratkou druh (ZŘDN):
9. Doplň správný tvar číslovky dva - dvě: