Ten, kdo neví, a ví, že neví, je student; uč ho.
Ten, kdo ví, a neví, že ví, spí; probuď ho.
Ten, kdo neví, a neví, že neví, je blázen; vyhni se mu.
Ten, kdo ví, a ví, že ví, je moudrý člověk; následuj ho.
Perské přísloví

Březen 2013

PROCVIČ SI DRUHY VEDLEJŠÍCH VĚT 2

25. března 2013 v 20:52 | Ydena |  ČJ - 7. ročník

NAJDEŠ 150 VEDLEJŠÍCH VĚT I S ŘEŠENÍM...................Příprava na diktát pro 7. ročník

24. března 2013 v 15:17 | Ydena |  ČJ - 7. ročník

Diktát č. 31

Když se začalo -tmívat, vrátila se raději -pátky.

Na své děti by ruku nikdy nev-táhnul.

Musíte si -balit věci zítra večer.

V-lézt na rozhlednu m- stálo dost sil.

Cel- měsíc -trávil v bl-zkosti m-lovaných hor.

V kolektivu na sebe vždycky -trhla pozornost.

Test z matematiky úplně -kazila, doma ji tedy čekalo další kázání.

Rozbitou tiskárnu -pravil- děti nakonec sam-.

Azor kočku sice -patřil, ale spal dál.

-potřebitelé zí-kal- další práva vůči dodavatelům.

Zůstal -kutečně -cela bez peněz.

Na letním táboře jsme se -kamarádil- poměrně rychle.

Přes cel- den jen plnila ro-kaz- své matky.

Nikola musela počkat do večera, až poleva -tuhne.

Založit občanské -družení není jen tak.

Zničehonic se mezi nim- -trhla prudká hádka.

PROCVIČ SI DRUHY VV na prověrku

20. března 2013 v 16:31 | Ydena |  ČJ - 7. ročník
Procvič si druhy VV na prověrku:
Dejte prádlo, kam patří.
Když zazvonilo, šli jsme na místo.
Řekl mu, co si myslel.
Řeka tekla tak rychle, jako tečou horské bystřiny.
Udělám to přesně tak, jak jste mi poradili.
Bude-li nepříznivé počasí, nikam nepůjdeme.
Přišli jsme, abychom vás pozvali na oslavu.
Ačkoli jsme byli opatrní, stroj se rozbil.
Protože jsme měli málo času, do muzea jsme už nešli.
Když mu bylo šest let, začal hrát hokej.
Postavil vilu, aby se mu lépe bydlelo.
Přestože mu nebylo dobře, šel do práce.
Nekoupila si kabát, protože byl moc drahý.
Dala mu tolik ovoce, kolik unesl.
Jestliže dostanu psa, budu velice šťastná.
Ačkoli je mladší, má rozumné nápady.
Kdybych řekla víc, ublížila bych mu.
Přikryli ho dekou, aby mu nebyla zima.
Poněvadž je venku zima, oblékl si tepláky.


Vídeňský kongres - zápis

12. března 2013 v 17:02 | Ydena |  Dějepis pro 8. ročník 2017 - 2018
Evropa po napoleonských válkách
září 1814 - jaro 1815 -
V…………. k…………s = vítězné státy R……………, R……….., Pr……… a V…….. Br………. začínají jednat o uspořádání Evropy po válkách
a o územních změnách
-

byl zde potvrzen vznik N………………. s………. = sdružení 34 států + 4 měst pod vlivem RAK
územní zisky :
Prusko = Porýní, část Saska
Rakousko = severní Itálie
Anglie = zisky v zámoří
Rusko = velký vliv v obnoveném Polsku
1815 -
S…….. al……….. = reakční (zpátečnická) spolupráce RUS + RAK + PR = cíl - potlačit revoluční snahy vEvropě

Příprava na prověrku - Napoleonské války

12. března 2013 v 16:58 | Ydena |  Dějepis pro 8. ročník 2017 - 2018
KDY
KDE - bitva
PROTI KOMU ?
POZNÁMKY
1805+
1805*
1806
1812+
1813+
1815+

DÚ č.6 zadán dne 12.3.2013

11. března 2013 v 18:49 | Ydena |  Úkoly ČJ - 5. ročník
Doplň chybějící písmena:
pl_nová maska, přím_ zásah, kamenné sloup_, rozs_pané zrní, přijď brz_čko, dob_t hrad, mal_ chlapec, starý tlum_č, dlouhé kop_, brus_č skla, to se sprav_, letiště v Ruz_ni, zb_tek jídla, motýl_ křídla, Petr tomu rozum_, slep_ stařec, v hlubokých les_ch, prav_ přátelé, naz_vat věci jmény

TEST pro 9. ročník - píšeme 12.3.2013

11. března 2013 v 18:08 | Ydena |  Dějepis pro 9.ročník 2013-2014

OKUPACE ČESKOSLOVENSKA TEST1. Popiš územní, hospodářské, vojenské a politické důsledky Mnichovské dohody pro Československo

· Územní:

· Hospodářské:

· Vojenské:

· Politické:

2. Vysvětli politickou situaci na Slovensku před a během 2. sv. války

3. Popiš obtíže života v Protektorátu Čechy a Morava:
Jmenuj instituce a opatření, jimiž si nacisté udržovali moc v Protektorátu:

4. Vysvětli pojmy:

Totální (nucené) nasazení =

Arizace majetku =

Křišťálová noc =

Sabotáž =

Stanné právo =

Demarkační linie =

Kolaborant =

Konfident =

5. Proč je 17. listopad významným dnem naší historie? Uveď historické okolnosti vzniku tohoto svátku:


DÚ pro 7. roč. zadán dne 11.3.2013

10. března 2013 v 17:11 | Ydena |  Úkoly ČJ - 7.ročník
Vypiš z textu přívlastky a urči jejich druh:
Šli jsme se podívat do zdejší školy. Dvě dívky z naší třídy postoupily do okresního kola soutěže ve zpěvu. Kapela hrála moderní písně. V rákosí u rybníka se mihli dva bobři. Maminka si koupila rychlovaznou konvici. Na táboře jsme hráli různé hry v přírodě. V Mladé Boleslavi se vyrábějí osobní automobily. Z oken školy se linul veselý hlahol dětí. Máme rádi různé pokrmy z ryb. Při výpadku elektřiny jsme zapálili svíčky.