Ten, kdo neví, a ví, že neví, je student; uč ho.
Ten, kdo ví, a neví, že ví, spí; probuď ho.
Ten, kdo neví, a neví, že neví, je blázen; vyhni se mu.
Ten, kdo ví, a ví, že ví, je moudrý člověk; následuj ho.
Perské přísloví

Leden 2013

Příští týden budeme psát tento diktát:

30. ledna 2013 v 18:04 | Ydena |  ČJ - 5. ročník
Ps_ řadíme mezi šelm_. _klidil_ jsme plody několika tykv_. Lv_ hodnotí svou potravu čichem a chutí.
Většina netopýrů se živí můram_, moucham_ a jiným hmyzem. Orl_, jestřáb_, sov_ a sokol_ loví drobné savce.
Mám v_b_tý mob_l. Na našem pol_ je zaseta nová odrůda krmné řep_. Zahradnictví z Čáslav_ dodává velkokvěté narcis_ a krokus_ . Kočičí vous_ jsou orgánem hmatu. Roup_ jsou červ_. Než nastanou mraz_, vyryjeme bulv_ červené řep_.
Na větv_ seděl_ pěnkav_.

DÚ pro 7. roč. zadán dne 31-1-2013

30. ledna 2013 v 17:48 | Ydena |  Úkoly ČJ - 7.ročník
Doplň chybějící písmena:
Skamarádili jsme se s nov__m__ spolužáky. Ráda pracuji s mal__m__ dětmi. Dnes je takov__ ospal__ den.
Zastaral__ antivirov__ program je neúčinný. Alkohol neškodí pouze v mal__ch dávkách.
Směl__ válečníci bojovali proti přesile. Nov__ studenti se teprve seznamovali se sv__m__ povinnostmi.
Zastaň se vždy slab__ch kamarádů! Uctili památku padl__ch hrdinů. Ozvalo se jen šakal__ vytí.
O naš__ch lékařích psali i v zahraničí. Vyrůstal mezi sam__m__ zvířaty. Sob__ paroží se stalo kořistí lovců.


Kontrola domácích úkolů

16. ledna 2013 v 17:50 | Ydena |  Úkoly ČJ - 7.ročník
Upozornění: zítra 17-1-2013 budu kontrolovat domácí sešity - splnění všech úkolů a oprav může ovlivnit výslednou známku za 1. pololetí.

Pro deváťáky - kdo byl Jan Palach

16. ledna 2013 v 17:48 | Ydena |  Dějepis pro 9.ročník 2013-2014
http://www.youtube.com/watch?v=xrTNMTupfAkPříprava na pololetní prověrku - zadání

14. ledna 2013 v 18:49 | Ydena |  ČJ - 5. ročník
POLOLETNÍ PROVĚRKA PRO 5. ROČNÍK
1.Doplň správně i/y nebo í v přísudku (u slovesa):
2.Doplň vzory podstatných jmen a správně i/y:
3.Doplň chybějící předpony s nebo z (zopakuj si podle taháku):
4.Doplň ke slovům antonyma:
5.Vyčasuj slovesa v podmiňovacím způsobu:
6.Označ ve větách podmět a přísudek:
7.Urči druhy přídavných jmen:

ČESKÉ DĚJINY - LETOPOČTY

9. ledna 2013 v 19:50 | Ydena |  ODKAZY
PŘEHLEDNÁ CHRONOLOGIE ČESKÝCH DĚJIN - LETOPOČTY, UDÁLOSTI
http://www.libri.cz/databaze/dejiny/timeline.html

PŘEHLED ČESKÝCH PANOVNÍKŮ

9. ledna 2013 v 19:18 | Ydena

DÚ do LV na pátek 11-1-2013

9. ledna 2013 v 19:02 | Ydena |  Úkoly ČJ - 7.ročník
Úkol vypracuj na pátek 11-1-2013 do hodiny LV do velkého sešitu:
Oprav chybné názvy knih Julesa Verna:

Pět neděl prázdnin
Cesta pod mořem
Děti kapitána Granta
Dvacet tisíc mil do středu Země
Tajuplný kapitán
Patnáctiletý ostrov
Dva roky v balóně
Tajemný hrad v Karpatech

Literární prověrka pro 7. ročník

9. ledna 2013 v 17:40 | Ydena |  ČJ - 7. ročník
Literární prověrka pro 7.ročník - pololetní
1. Uveď autora a název pohádky, ve které vystupují postavy Gerda a Káj a napiš dvěma větami obsah:
2. Pohádky dělíme na:
3. Definuj pojem bajka (3 informace)
4. Definuj pojem balada, uveď autora a název balady, ve které se dívka musí starat o mladší sourozence
5. Vysvětli pojem sci-fi, uveď jméno fr. autora a nejméně 2 názvy jeho knih se sci-fi tematikou
6. Vysvětli pojem legenda 7. Vyjmenuj 3 příběhy z bible
8. Kdo byli tito hrdinové? Sysifos, Midas, Ikaros
9. Popiš ve 3 větách pojem ústní lidová slovesnost
10. Uveď příklad pro METAFORU a PERSONIFIKACI
11. Definuj literární druhy LYRIKA, EPIKA, DRAMA


Slovesný rod - odkaz na procvičování

9. ledna 2013 v 16:25 | Ydena |  ČJ - 7. ročník
Procvič si slovesný rod:

http://zcsol.cz/zaklad/stranky_predmetu/zadani_hp/cj7_Slovesny_rod_8.htm

Procvičování přídavných jmen

9. ledna 2013 v 15:56 | Ydena |  ČJ - 5. ročník
odkaz na procvičování přídavných jmen:

http://skolicka6.sweb.cz/PRIDAVNA%20JMENA/PRIDAVNAJMENA1.htm

Přídavná jména - pomůcka

8. ledna 2013 v 18:08 | Ydena |  ČJ - 5. ročník
http://www.diktatorek.cz/Scholasticus/Cesky-jazyk/Tvaroslovi/Pridavna-jmena/Pridavna-jmena-vzor-privlastnovaci-help.html


Procvič si slovesný rod

6. ledna 2013 v 11:03 | Ydena |  ČJ - 7. ročník
http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=7&subject=%C4%8Cesk%C3%BD+jazyk&search1=01.+Tvaroslov%C3%AD#selid