Ten, kdo neví, a ví, že neví, je student; uč ho.
Ten, kdo ví, a neví, že ví, spí; probuď ho.
Ten, kdo neví, a neví, že neví, je blázen; vyhni se mu.
Ten, kdo ví, a ví, že ví, je moudrý člověk; následuj ho.
Perské přísloví

Prosinec 2012

DÚ pro 5. ročník zadán dne 19-12-2012

18. prosince 2012 v 19:57 | Ydena |  Úkoly ČJ - 5. ročník
Úkol splň do 4.1.2013
Doplň vynechaná i/y:
Nab_ j baterku do foťáku! Lehce naby_l, lehce pozb_l . Mám vyb_tý mobil. Myslivec nab_l pušku. Zb_l ho do bezvědomí. Pob_l u nás necelé tři dny. Na talíři zb_ly dva knedlíky. Pob_l je do jednoho. Dob_l poraněnou zvěř, aby netrpěla. Na věži odb_lo 12 hodin. Přib_l obrázek na zeď. Vojáci dob_li hrad bez velikého boje. Pálí ho dobré b_dlo. Do třídy přib_l jeden spolužák. Odb_l mě se slovy, že teď nemá čas. Mezi b_ložravce patří kráva. Papoušek seděl na b_dle.

VIRTUÁLNÍ HUDEBNÍ NÁSTROJE - SUPER

2. prosince 2012 v 10:58 | Ydena |  ODKAZY
http://www.bgfl.org/bgfl/custom/resources_ftp/client_ftp/ks2/music/piano/guitar.htm


DÚ pro 7.ročník zadán dne 3-12-2012

2. prosince 2012 v 9:40 | Ydena |  Úkoly ČJ - 7.ročník
Doplň správně NN neebo N: slu___ý byt, varha___í koncert, vzácná ce___ina, souhr___á cvičení, jele___í parohy, každode___í starosti, potrestaný vi___ík, bezejme___ý hrdina, slon___í kly, nástě___ý obraz, tule___í kožešina, protizáko___é jednání, postra___í úmysly, psát si de___ík, rodi___í příšlušníci, hrdi___ý souboj, příči___ý poměr