Ten, kdo neví, a ví, že neví, je student; uč ho.
Ten, kdo ví, a neví, že ví, spí; probuď ho.
Ten, kdo neví, a neví, že neví, je blázen; vyhni se mu.
Ten, kdo ví, a ví, že ví, je moudrý člověk; následuj ho.
Perské přísloví

Listopad 2012

Odkaz na báseň Maryčka Magdonova - naučit se

29. listopadu 2012 v 19:44 | Ydena |  Úkoly ČJ - 7.ročník
Vyber si 4 po sobě jdoucí sloky básně a nauč se je. Zkoušení proběhne v pátek 7.12.2012 http://www.cesky-jazyk.cz/citanka/petr-bezruc/marycka-magdonova-slezske-pisne.html
Odkaz na procvičování vzorů s obrázky

28. listopadu 2012 v 19:37 | Ydena |  ČJ - 5. ročník
Zkus si procvičit vzory středního rodu:

http://skolakov4a.sweb.cz/CESKY_JAZYK/vzory_podstatnych_jmen/vzory_stredniho_rodu/cviceni1.html

DÚ pro 7.ročník zadán dne 29 -11-2012

28. listopadu 2012 v 18:27 | Ydena |  Úkoly ČJ - 7.ročník
Doplň správně i/y:
Domorodci na trhu prodával_ i statné sob__. Průvan bouchl dveřm__. Dávej pozor na zlé ps__! Oba hosté přišl_ i s manželkam__. V muzeu mě zaujal_ obrázky s nejrůznějšími vznášedl__. Byl_ jsme zvědaví především na pohostinné Španěl__. Nechoď nikam s cizími lidm__. Archeologové odkryl_ zajímavé nález__. Na stole stál_ váz__ s růžem__. Kupci přepravovali zboží primitivními plavidl__. Novináři se snažil_ udělat rozhovor s vítěz__. Na talíři ležel_ zb_tky jídla i s kostm__. V pytl__ bylo obil__.

DÚ pro 5. ročník zadán dne 29-11-2012

28. listopadu 2012 v 18:21 | Ydena |  Úkoly ČJ - 5. ročník
Doplň správné i/y:
Kontrola odhalila u výrobku zjevné kaz__. Kos__ si zjara staví hnízdo. Na postel__ ležela vyšívaná přikrývka. Na exkurzi jsme se seznámil_ s některými starými řemesl__. Úřední spis__ je třeba zakládat do složky. Po koupel__ se cítila svěží. Učil_ jsme se upravovat matematické výraz__. Jel_ jsme vlakem do Ostrav__. Krabička s lepidl__ zůstala ležet na stole. Kolem pol__ se vysazují větrolam__. Jak daleko je z Příbram__ do Chrudim__? Nikdy nezapomeneme na hrob__ našich předků.
DÚ pro 7.ročník zadán dne 12-11-2012

11. listopadu 2012 v 16:29 | Ydena |  Úkoly ČJ - 7.ročník
Doplň -ně nebo - ě:
vzdálená zem___, dom___lý autor, zapom___l sešit, neviděl m___, setm___lo se, přijď ke m___, nejrozum___jší z chlapců, o m___ se nestarej, jez střídm__, neum___l báseň, ztem___lý les, skrom___oděný, modrá pom___nka, chybí uzem___ní, zm___nit styl, vzájem___ se pozdravili, jem___jší látka, odm___na pouhá dom___nka, rozum___l dobře, zatem___ní místností, viděl m___, ležel na slám___, osam___lý člověk, m___ se líbil, chovej se rozum___, pom___jete se, vzpom___l si na m___, v naší hymn___, slyšel o m___, oněm___l úžasem, m___ to mrzí, přišel soukrom___, v zim___, vezme m___ s sebou, mé m___stoDÚ pro 7.ročník zadán dne 8-11-2012

7. listopadu 2012 v 16:03 | Ydena |  Úkoly ČJ - 7.ročník
oplň správně mě - mně: vzdálená zem___, dom___lý autor, zapom___l sešit, neviděl m___, setm___lo se, přijď ke m___, nejrozum___jší z chlapců, o m___ se nestarej, jez střídm__, neum___l báseň, ztem___lý les, skrom___oděný, modrá pom___nka, chybí uzem___ní, zm___nit styl, vzájem___ se pozdravili, jem___jší látka, odm___na

ČSL legie - odkaz na filmový dokument

1. listopadu 2012 v 19:29 | Ydena |  Dějepis pro 9.ročník 2013-2014
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10150778447-historie-cs/211452801400017/