Ten, kdo neví, a ví, že neví, je student; uč ho.
Ten, kdo ví, a neví, že ví, spí; probuď ho.
Ten, kdo neví, a neví, že neví, je blázen; vyhni se mu.
Ten, kdo ví, a ví, že ví, je moudrý člověk; následuj ho.
Perské přísloví

Září 2012

DÚ pro 7.ročník zadán dne 1-10-2012

30. září 2012 v 20:27 | Ydena |  Úkoly ČJ - 7.ročník
Doplňte -i/y-, -í/ý-: hověz_ kosti, pravoúhl_ trojúhelník, ryb_ pomazánka, vepřov_ řízek, hroziv_ lv_ dráp, medov_ nápoj, kos_ pískání, bos_ mladík, kruhov_ objezd, velryb_ útočiště, bolestiv_ úder, tepl_ kabát, korálov_ útes, starobyl_ dům, Limonádov_ Joe, štěbetav_ vrabci, ciz_ lidé, orl_ mláďata, ps_ obojek, pohádkov_ dědeček, špinav_ autobus, ratanov_ nábytek, březov_ a osikov_ háj, hmyz_ kousnutí, diamantov_ náhrdelník, bramborov_ knedlík, antilop_ útěk6
Stěhování národů - zápis - mapa

16. září 2012 v 12:50 | Ydena |  Dějepis pro 7. ročník 2018 - 2019
Mapa pro vypracování úkolu - kam se germánské kmeny stěhovaly?
Dopiš podle mapy názvy dnešních států.

http://leccos.com/index.php/clanky/stehovani-narodu
Příprava na prověrku pro 7. ročník

16. září 2012 v 9:57 | Ydena |  ČJ - 7. ročník
Na vstupní prověrku si zopakujte:
1. určování větných členů
2. přívlastek shodný a neshodný
3. určování slovních druhů
4. přídavná jména typu pražský - pražští
5. psaní i/y v koncovkách sloves
6. jmenné kategorie (pád, číslo, rod, vzory)