Ten, kdo neví, a ví, že neví, je student; uč ho.
Ten, kdo ví, a neví, že ví, spí; probuď ho.
Ten, kdo neví, a neví, že neví, je blázen; vyhni se mu.
Ten, kdo ví, a ví, že ví, je moudrý člověk; následuj ho.
Perské přísloví

Červen 2012


DÚ pro 6. ročník zadán dne5-6- 2012

4. června 2012 v 15:56 | Ydena |  ČJ- 6.ročník 2017 - 2018
Doplň i/y a urči větné členy:

Nad skalam_ přeletěl_ divoké hus_.
Údol_m protékal_ dvě horské b_střiny.
Ve v_kýři starého domu se usadil_ s_čci.
Dešťové kapky prudce dopadal_ na okenn_ parapety.
O dovolené nás čekal_ kouzelné letní noc_.