Ten, kdo neví, a ví, že neví, je student; uč ho.
Ten, kdo ví, a neví, že ví, spí; probuď ho.
Ten, kdo neví, a neví, že neví, je blázen; vyhni se mu.
Ten, kdo ví, a ví, že ví, je moudrý člověk; následuj ho.
Perské přísloví

Březen 2012
Časová přímka - české dějiny

22. března 2012 v 21:30 | Ydena |  ODKAZY
http://zhola.com/praha/cz.php?st=casovaOsa

DÚ pro 6. ročník zadán dne 23-3-2012

22. března 2012 v 21:07 | Ydena |  Úkoly ČJ - 6.ročník
Doplň správně y/i:
pohádková b_tost, ml_nský kámen, velká m_sa, malá op_čka, smrkové les_, dřevěná lav_čka, starý hřeb_k,
zlomený mal_ček, horský průsm_k, stop_ zvěře, kos_ zpěv, břeh Vltav_, mladí holub_, dřevěné úl_, šikm_ svah,
hloup_ Honza, Eva pros_, v Mladé Boleslav_, jaz_kové hry, slab_ hlas, cesta do pol_ čisté svědom_,
přep_chové auto, s_novská láska, medov_ koláč, jaz_ček vah.


IQ TESTY

15. března 2012 v 20:06 | Ydena |  ODKAZY
http://www.iq-testuj.cz/?__xca=adwords_cz_image_ads&gclid=CJqU5pvM6a4CFcZb3wodhXbZKw

Jak skutečně zemřel Napoleon?

14. března 2012 v 17:44 | Ydena |  Dějepis pro 8. ročník 2017 - 2018
http://pravdu.cz/francie/jak-doopravdy-zemrel-napoleon
http://www.gamepark.cz/zahadna_smrt_napoleona_bonaparta_82326.htm

DÚ pro 9.ročník zadán dne 12-3-2012--2012

11. března 2012 v 18:06 | Ydena |  ČJ - 9.ročník
nalíče___á past, pla___ý poplach, tlume___á barva, nestra___ý soudce, staveb___í dělník, kole___í vazivo, dřevě___ý se___ík, přilože___ý seznam, úči___á první pomoc, výroba souke____ých látek, krátkovl___á vysílačka, koru___í princ, prke___ý postoj, hlině___ý džbán, plátě___ý přístřešek drobnozr___á čočka, nemě___ý zákon, soukromý vlast___ík, úhled___ý rukopis, sezó___í sleva, drátě___á košile, hrubý pil___ík, ra___á odrůda jahod, olově___é trubky, muž byl nevi___en, povi___á školní docházka, nejce___ější šperky, postra___í zásuvka, ply___á angličtina, spokoje___ý zákaz___ík
Testík - Jak znáte cizí slova?

1. března 2012 v 19:46 | Ydena |  ODKAZY
http://zena.centrum.cz/deti/grafika/2011/11/23/test-cizi-slova/