Ten, kdo neví, a ví, že neví, je student; uč ho.
Ten, kdo ví, a neví, že ví, spí; probuď ho.
Ten, kdo neví, a neví, že neví, je blázen; vyhni se mu.
Ten, kdo ví, a ví, že ví, je moudrý člověk; následuj ho.
Perské přísloví

Únor 2012

DÚ pro 6. ročník zadán dne 24-2-2012

23. února 2012 v 19:11 | Ydena |  Úkoly ČJ - 6.ročník
nesm_slná věc, koňská kop_ta, hladová s_korka, vlčí v_tí, neob_čejný den, hol_ strom,
hlem_ždí tempo, posp_chej pomalu, os_řelé dítě, střecha s v_kýřem, Věra se ráda chlub_,
pl_nulá řeč, barevný m_č, vteřinové lep_dlo, s_chravé ráno, na větv_, káně hub_ myši,
bl_zká ves, těžký prům_sl, p_semný vzkaz

DĚJEPISNÝ TESTÍK - STAROVĚKÉ ŘECKO

23. února 2012 v 18:53 | Ydena |  Dějepis pro 6. ročník 2018 - 2019
http://www.zsdobrichovice.cz/ukoly/dejepis/testy/testy.php?go=blank

Procvič si druhy VV

23. února 2012 v 18:19 | Ydena |  ČJ - 7. ročník
Kdo si chce procvičit druhy vedlejších vět:
http://www.elitaprichazi.tym.cz/Stranky1/testy/cj8_vedl_vety.htm
http://galaktis.cz/cviceni/123/1/

DÚ pro 9.ročník zadán dne 24-2--2012

23. února 2012 v 18:10 | Ydena |  Úkoly ČJ - 9..ročník
Opiš do domácího sešitu a vyznač graficky stavbu souvětí:
Ačkoli bylo nepříznivé počasí, přilákal cyklistický závod, který byl uspořádán v našem okrese,
mnoho diváků, neboť sliboval nejen zajímavou podívanou, ale i napětí, kdo zvítězí.

SPOUSTA ODKAZŮ PRO VÝUKU ČJ

23. února 2012 v 18:05 | Ydena
http://www.zsosek.cz/simovacj.html

Zvukové diktáty s řešením

23. února 2012 v 17:57 | Ydena |  ODKAZY
http://pravopisne.cz/category/zvukove-diktaty/

Shoda přísudku s podmětem aneb co jsme neuměli...

22. února 2012 v 18:49 | Ydena |  ČJ- 6.ročník 2017 - 2018
PRO TY, KTEŘÍ SE CHTĚJÍ PŘIPRAVIT NA PÁTEČNÍ DIKTÁT:
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/shoda_prisudku_s_podmetem1.htm
http://taborskav.sweb.cz/cestina/mluvnice/shoda_pr_po.htm

Postup při určování VV

21. února 2012 v 17:49 | Ydena |  ČJ - 7. ročník
Určování druhů vedlejších vět - postup:
1. Vlnovkou označím všechny přísudky
2. Podle počtu přísudků zjistím počet vět
3. Najdu větu bez spojky = věta hlavní
4. Zakroužkuji spojky
5. Větou hlavní položím otázku na VV
6. Určím druh VV
7. Nakreslím graf


Staré pověsti české - O Bruncvíkovi

15. února 2012 v 15:22 | Ydena |  Literární výchova
http://www.cesky-jazyk.cz/ctenarsky-denik/alois-jirasek/o-bruncvikovi-stare-povesti-ceske.html

Doba homérská - zápis pro 6. ročník

15. února 2012 v 14:04 | Ydena |  Dějepis pro 6. ročník 2018 - 2019
Doba homérská
Řecko - doba homérská 1100 - nastalo temné období - Ř nepoužívají písmo,
dějiny odhadujeme z archeol. nálezů a z bájí ústně šířených
H…..... - slepý básník -zřejmě autor dvou výpravných básní
ILIAS - ………………………………………………………………………………….
ODYSSEA - ……………………………………………………………………………….
objevitel Tróje Němec H……………………… S……………………………………….
ŘEČTÍ BOHOVÉ osídlili pohoří O…………………….., lidé jim stavěli ch……………………
1. ZEUS …………………………………………………………….
2. HÉRA
3. ATHÉNA
4. AFRODITA
5. APOLLON
6. ARÉS
7. ARTEMIS
8. HÁDÉS
9. HERMÉS
10. POSEIDON

DÚ pro 6. ročník zadán dne 14-2-2012

13. února 2012 v 17:00 | Ydena |  Úkoly ČJ - 6.ročník
skvěl_ přátelé, těžké hlavolam_, Jitka to slep_, pštros_ vejce, oz_vat se z lesa, osudové chyb_, balvan se val_, les pod skalam_, dva pap_ry, Iva se hlás_, dávné poselstv_, holub_ vejce, chlapci si hrál_, kyprá zem_na, mladý slep_š, nenas_tný Otesánek, pololetní v_svědčení, úzká štěrb_na, děda se hol_

Lidice - odkazy

12. února 2012 v 16:56 | Ydena |  ODKAZY
http://www.lidice-memorial.cz/sitemap_cz.aspx
http://www.novinky.cz/domaci/222584-ukradena-socha-z-lidic-byla-nahrazena-novym-odlitkem.htmlVJR pro 9. ročník - příprava na PZ

12. února 2012 v 16:44 | Ydena |  ČJ - 9.ročník
I.Všestranný jazykový rozbor :
Moje maminka si přála, abychom měli ve škole dobrý prospěch, a proto nás každodenně povzbuzovala k učení, i když se nám příliš nechtělo. Kéž by se ten čas někdy vrátil !
1. Úkoly k souvětí :
a)Urči druh vět vedlejších
b)Urči poměr mezi souřadně spojenými větami
c)Urči zájmena a jejich druh
d)Urči mluvnické kategorie slovesa 2. věty
e)Vyhledej větu jednočlennou
f)Spojovací výraz " a proto" nahraďte jiným se stejnou platností
g)Najděte slovo složené
h))Poslední větu souvětí nahraďte odpovídajícím větným členem
ch)Ve větě jednoduché určete /číslicí/ všechny slovní druhy
i)Zdůvodněte psaní vykřičníku ve větě jednoduché

Diktátek pro 9. ročník - únor

12. února 2012 v 16:36 | Ydena |  ČJ - 9.ročník
VYPLŇTE SI SVĚRÁKŮV DIKTÁT NA IDNES.CZ
Kdo si chce vyzkoušet, jak je na tom s češtinou, má nyní šanci i na iDNES.cz.
Ve Svěrákově diktátu lze udělat maximálně 24 chyb.

Kolika lidem, kteří z ramp... ...árodního muzea ...hlížejí na shon lidí a aut pod sebou, se asi vybav... přání jeho zakladatelů, aby se pro mu...ejní ...bírky našlo místo tiché a klidné, ze všech stran snadno přístupné? Brzy poté, co zahájíte prohlídku jednotlivých sálů, přesvě...číte se o tom, že ...hlédnout při jedné návštěvě úplně všechno lze jenom ...těží. Děti se jako vždycky nejvíc těšil... na slavnou velryb... kostru. Rodiče zase lákal... archeologické nález... kostěných nástrojů starých kultur. V oddělení nerostů pak byl... zaujati třpytivým... drahokam..., hýřícími kouzelnými barvam.... Mezi plaz... vás určitě zaujmou krokodýl.... Za druhé světové války zmizel... z ...anteonu muzea bronzov... velikáni. Naštěstí se však brzy po válce jejich sochy našl... a vrátil... zpět.

Diktát pro 7. ročník - únor

12. února 2012 v 16:20 | Ydena