Ten, kdo neví, a ví, že neví, je student; uč ho.
Ten, kdo ví, a neví, že ví, spí; probuď ho.
Ten, kdo neví, a neví, že neví, je blázen; vyhni se mu.
Ten, kdo ví, a ví, že ví, je moudrý člověk; následuj ho.
Perské přísloví

Leden 2012
DÚ pro 9. ročník zadaný dne 27-1-2012

26. ledna 2012 v 19:25 | Ydena |  Úkoly ČJ - 9..ročník
Doplň nn nebo n:
nalíče___á past, pla___ý poplach, tlume___á barva, nestra___ý soudce,
staveb___í dělník, kole___í vazivo, dřevě___ý se___ík, přilože___ý seznam,
úči___á první pomoc, výroba souke____ých látek, krátkovl___á vysílačka,
koru___í princ, prke___ý postoj, hlině___ý džbán, plátě___ý přístřešek
drobnozr___ čočka, nemě___ý zákon, soukromý vlast___ík, úhled___ý
rukopis, sezó___í sleva, drátě___á košile, hrubý pil___ík, ra___á odrů
da jahod,olově___é trubky, muž byl nevi___en, povi___á školní docházka, nejce___ě
jší šperky, postra___í zásuvka, ply___á angličtina, spokoje___ý zákaz___ík

DÚ pro 7.ročník zadán dne 27-1-2012

26. ledna 2012 v 19:21 | Ydena |  Úkoly ČJ - 7.ročník
Doplň nn nebo n:
odsouze___ý vi___ík, kame___ý pomník, osobní spokoje___ost, mluvit ply___
ě francouzsky, celode___í výlet, zručný kame___ík, zájmová či___ost, ra___í
chlad, postra___í oltář, hlině___é kuličky, plame___á výzva, nástě___é hodiny,
havra___í vlasy, chráně___á kraji___á oblast, dřevě___é stavení, ra___ý věk,
výko___é stroje, ra___í vstávání, nehosti___á pusti___a, vi___á réva, ochra___é
brýle, drahoce___ý obraz, všestra___ý jazykový rozbor, blaže___ý výraz,
vi___ík nehody, rovnostra___ý trojúhelník, spokoje___ý zákazník, týde___í
pobyt, trest___ý čin, jme___ý seznam, skleně___á váza, hlubi___ý důl

Důsledky Mnichovské dohody

25. ledna 2012 v 14:40 | Ydena |  Dějepis pro 9.ročník 2013-2014
http://promoravia.blog.cz/1008/dusledky-mnichovske-dohody

DÚ pro 9. ročník zadaný dne 23-1-2012

22. ledna 2012 v 10:19 | Ydena |  Úkoly ČJ - 9..ročník
Určete, zda se jedná o přívlastek postupně rozvíjející nebo několikanásobný, a doplňte čárky tam, kde mají být.

Červené zelené a modré květiny, blátivá lesní cesta, horké letní slunce, ošklivý otlučený starý hrníček, nová bílá porcelánová mísa, zšeřelá večerní obloha, roztomilé krásné dítě, veselý nadšený výherce, velký nový novinový stánek, stříbrné zlaté bílé kuličky, ošklivá nevrlá stará dáma

DÚ pro 6.ročník zadán 19-1-2012

18. ledna 2012 v 20:03 | Ydena |  Úkoly ČJ - 6.ročník
V našem vchodě bydlí Kloudov_ a Horákov_.
Pošleme ti Mirkov_ knihy.
Učili jsme se o Janu Husov_.
Kníže poručil sluhov_, aby otevřel okno.
Smetanov_ Braniboři v Čechách.
Dáme Josefov_ otcov_ kalhoty.
Žáci přednesli některé básničky Hrubínov_ a Seifertov_.
Právě čtu Jiráskov_ Psohlavce.
Pojď sem, půjdeme to říci tátov_.


Kdo chce uspět v pondělí...

13. ledna 2012 v 21:08 | Ydena |  Dějepis pro 9.ročník 2013-2014
Připravte si taháky, dějepisná pohroma se blíží……..
Legie
Cenzura
Kolektivizace
Gulagy
Fašismus
Nacismus
nordická rasa
Antisemitismus
Demilitarizované pásmo
Sudety
Lenin
Stalin
Mussolini
Hitler
Henlein
Patent o zrušení nevolnictví
Bitva u Moháče
Bitva na Moravském poli
Bitva u Kresčaku
Bitva na Bílé hoře
NSDAP
Mein Kampf
Uveďte, čeho se týkaly tzv. Norimberské zákony.
Proč došlo ke křišťálové noci? Co se tehdy odehrálo?
Jak bylo podle versaillesské smlouvy po válce Německo petrestáno?
Literární druhy + doplňování pravopisu

11. ledna 2012 v 18:00 | Ydena |  ODKAZY
Ukázky literárních druhů a k nim možno procvičit pravopis.

Starověká Čína - zápis

11. ledna 2012 v 17:51 | Ydena |  Dějepis pro 6. ročník 2018 - 2019
Starověká Čína
Poloha: východní ……………….
Řeky: ………………………………
Podnebí: zima - studené větry z nitra Asie
léto - teplé větry od moře - období dešťů - záplavy, úrodné nížiny
Obživa: ……………………………… zelenina, ovoce
ČÍNSKÉ VYNÁLEZY:
1. …………………Í
2. …………………
3. …………………
4. …………………
5. …………………
6. …………………
Stavba: velká čínská zeď
Náboženství: vyhledej info a zapiš DÚ

D - zápis pro 6. ročník - Palestina

8. ledna 2012 v 14:51 | Ydena |  Dějepis pro 6. ročník 2018 - 2019
Starověká Palestina
13.st.př. n.l. - příchod Hebrejců - Ž...........- založili zde své království
- boje s místními Pelištejci (F................. - název P.................a
11.st. př. n. l. - sjednocení do jednoho státu - známý král - D........d
- král Š..............n nechal vystavět jeruzalémský chrám - později dvakrát zničený
10.stol. př. n.l. - království rozděleno:
sever - I.............L - dobyli Asyřané a zanikl

jih - J...........O - dobyli Babyloňané - obyvatelé odvlečeni do zajetí
v 1. st. př.n.l. součástí římské říše
Davidova hvězda - nakresli
Menora - ................................
Synagoga - ............................