Ten, kdo neví, a ví, že neví, je student; uč ho.
Ten, kdo ví, a neví, že ví, spí; probuď ho.
Ten, kdo neví, a neví, že neví, je blázen; vyhni se mu.
Ten, kdo ví, a ví, že ví, je moudrý člověk; následuj ho.
Perské přísloví

Prosinec 2011


Starověký Egypt - zápis č.1

12. prosince 2011 v 18:35 | Ydena |  Dějepis pro 6. ročník
Starověký EGYPT
Egypťané osídlili území na severu …………………..v oblasti řeky ………………..
- zásobárna ……………………….
- červen- říjen - pravidelné ………………….
- budování …………………………..
- pěstovali: ………………………………….
okolo r. ……………..panovník MENI sjednotil H………… a D………Egypt
víra v mnoho bohů
- posvátná zvířata ……………………………………..
- příprava na posmrtný život - nutno uchovat tělesnou schránku pro duši -m…………………..
kanopa = …………………………………………………………………
F………………..nejvyšší vládce
- patřila mu všechna půda v zemi,
pronajímal rolníkům za poplatky

Egypt - pyramidy - zápis

12. prosince 2011 v 18:31 | Ydena |  Dějepis pro 6. ročník
Stará říše
- PYRAMIDY= hrobky faraonů ve tvaru jehlanu
Nejstarší D……………….. stupňovitá u S…………………..
Největší Ch …………………………..v G………………… na předměstí K……………………
Sfinga = ………………………………………………………………………………………………………
Nová říše
-hrobky s pohřebními komorami v Údolí králů vytesané do skály
Nejslavnější hrobka faraona T……………………………. objevena r. …………
Bohatá výzdoba uložena v muzeu v K……………………
Egypt později ovládli Peršané.
Poslední egyptská královna K…………………………….

Zápis proveď za pomoci učebnice str. 43 - 47.

Diktát pro 6. ročník - příprava - První mrazík

8. prosince 2011 v 19:08 | Ydena |  ČJ- 6.ročník 2016-2017
Přišel první mraz-k. Rybníky se p_šnil_ prvním ledem a louže na s_lnicích ve vs_ zamrzl_ také. Děti se radoval_, že půjdou brusl_t, ale led na rybníce je _klamal. B_l ještě ten_í než na kalužích.
Za chv_l_ všichni bruslaři odešl_ a okol_ rybníka os_řelo. I divoké hus_ odletěl_. Možná cestoval_ do Chrudim_, do Přib_slav_, do Jihlav_ a pak přes Alp_ dále na jih.
Tady si můžeš vyzkoušet:Babylonská říše - zápis podle učebnice

6. prosince 2011 v 17:45 | Ydena |  Dějepis pro 6. ročník
Babylonská říše
po zániku sumerských měst. států
vznikly dvě nové říše:
Babylonská říše
Hl. město: B...........
Poloha: jih M
Král: Ch.......................
vydal z............- pravidlo
" oko....................,.............."
Král N..............................
ovládl Sýrii a Palestinu
587 dobyl město J.................- obyvatele odvlekl do zajetí
po jeho smrti ovládli říši r. ....... Peršané
Asýrie
Hl. město: A............
Poloha: sever M
Král: Aššurbanipal
dobyl Egypt
založil knihovnu v Ninive

DÚ pro 9. ročník zadaný dne 5-12-2011

4. prosince 2011 v 16:43 | Ydena |  Úkoly ČJ - 9..ročník
tajně se _cházet, psychicky se _hroutit, _kulit se dolů, _dokonalit se v jízdě
na snowboardu, _chovat se pod postel, _chudlý šlechtic, _hromáždit se na náměstí,
pára se _ráží na okenním skle, _křivená borovice, _chůze představenstva,
_plodit potomka, _bírat houby, _hýbnout se pod stůl, _pozorovat nebezpečíMezopotámie - zápis pro 6. ročník

1. prosince 2011 v 20:22 | Ydena |  Dějepis pro 6. ročník
MEZOPOTÁMIE
= v překladu meziříčí
území dnešního Íráku, Íránu, Sýrie a Turecka v Asii
SUMEROVÉ
- osídlili jih Mezopotámie kolem r. ……………………
- v povodí řek ............................a……………………….
vytvořili městské státy = opevněná města: Ur, Uruk,
Lagaš, Kiš, Eridu
Hlavní zdroj obživy = z…………………..
-využívali záplavy = úrodná půda
- budovali ………………………………………………str. 31
- stavby domů z ………………………
Písmo:
·P…………………… - původní obrázkové pásmo
·K……………………..- na hliněných tabulkách
Vynálezy:
1. …………………………………………
2. ………………………………………..
3. …………………………………………
4. ………………………………………..
Sumerové uctívali mnoho bohů - stavěli jim ch……………………. str.32
Nejvíce půdy vlastnil panovník a k………………….
Pro chrám pracovali: ………………………………………............ a ………………………..

Světová hospodářská krize - zápis

1. prosince 2011 v 18:08 | Ydena |  Dějepis pro 9.ročník 2013-2014
Světová hospodářská krize
1929 - 1933
černý čtvrtek 24.10.1929
u nás pro časový posun pátek
strmý pokles hodnoty akcií na newyorské burze
- lidé, kteří si nadhodnocené akcie koupili,
najednou neměli nic
Příčiny krize:
1. nadbytek zboží - přesycení trhu - neprodá se
2. podnikatelé chtějí udržet výrobu - berou si úvěry -
výroba na dluh
3. další neprodejné zboží ve skladech a obchodech
4. nutnost snížit ceny zboží + mzdy dělníků
5. podniky omezí + zastaví výrobu + propustí zaměstnance
Důsledky krize:
- vysoká nezaměstnanost
- snižování mezd
- lidé nemají peníze na koupi zboží
- rodiny neměly na nájem - nedůstojné bydlení v želez. vagonech, pod mosty...
- nespokojenost vede k demonstracím a stávkám !!!
Krize se rychle celosvětově rozšířila
V ČSR se krize nejvíce projevila v r. 1933
- 1 mil. nezaměstnaných
- postihla spotřební průmysl - textil, sklo, keramiku