Ten, kdo neví, a ví, že neví, je student; uč ho.
Ten, kdo ví, a neví, že ví, spí; probuď ho.
Ten, kdo neví, a neví, že neví, je blázen; vyhni se mu.
Ten, kdo ví, a ví, že ví, je moudrý člověk; následuj ho.
Perské přísloví

Listopad 2011


DÚ pro 9.ročník zadán 14-11- 2011

13. listopadu 2011 v 16:11 | Ydena |  Úkoly ČJ - 9..ročník
1. Kdo je autorem těchto knih pro mládež?
Rychlé šípy, Chata v jezerní kotlině, Tajemná Řásnovka -
2. Podtrhni výrazy, které do uvedené řady příbuzných slov nepatří:
omalovánky, maličký, malíř, malebný, malounko, malba
3. Utvoř věty, ve kterých bude slovo slepí:
a) podstatným jménem -
b) přídavným jménem -
c) slovesem -
4. . Od slovesa dávat utvoř 2. osobu množ. čísla rozkaz. způsobu:
5. Doplň správně podmět tak, aby souhlasila koncovka v přísudku:
a) Jana a . . . . . . . . . plavaly v rybníce.
b) Vosy a . . . . . . . . . létali na zeleném trávníku.
c) Talíře a . . . . . . . . . se rozbily.


DÚ pro 7.ročník zadán dne 9-11-2011

8. listopadu 2011 v 18:51 | Ydena |  Úkoly ČJ - 7.ročník

Doplň správně mě - mně:
vzdálená zem___, dom___lý autor, zapom___l sešit, neviděl m___, setm___lo se,
přijď ke m___, nejrozum___jší z chlapců, o m___ se nestarej, jez střídm__,
neum___l báseň, ztem___lý les, skrom___oděný, modrá pom___nka, chybí
uzem___ní, zm___nit styl, vzájem___ se pozdravili, jem___jší látka, odm___naDÚ pro 6.ročník zadán 4-11-2011

3. listopadu 2011 v 19:19 | Ydena |  Úkoly ČJ - 6.ročník
Doplň bě - bje
dobrý ob__d, kruhový ob__zd, ob__žná dráha, sb__rné suroviny, ob__dnávka
zboží, odb__r krve, ob _ ť zločinu, vojenský zb__h, zámořské ob__vy, záhadný
ob__šenec, vřelé ob__tí, veškeré ob__živo, ob__ktivní hodnocení, ob__tavý
člověk, ob__tní beránek, průb__žný výsledek, průmyslové ob__kty, ob__mný
spis, ob__t náměstí, ob__ktiv fotoaparátu, ob__vení Ameriky, b__lostné roucho

Pravopisná cvičení předpony s a z

3. listopadu 2011 v 16:52 | Ydena |  Přijímací zkoušky z českého jazyka - odkazy
_koumat přírodu, _účastnit se soutěže, _pocené čelo, _mutná _práva, _práva
hradu, elektrický _potřebič, _potřebovat hodně vody, vrátit se _pátky, písek
_vlhl, déšť _myl prach, _vlažit rty, _kropit zahradu, _troskotaná loď, _trhnout
plakát, _pustošená krajina, _kličující dojem, včasná _klizeň
_hnilé dřevo, _hostit se úkolu, _padlé _vadlé listí, listí _červenalo a _ežloutlo,
_páteční lístek, dávat _propitné, _běžný pohled, _organizovat práci, _krývat
nedostatky, ne_kreslený obraz, vydatná _trava, _chůze _družení rodičů, velká
_potřeba plynu, _prostředkovatelna práce, _puchřelý strom