Ten, kdo neví, a ví, že neví, je student; uč ho.
Ten, kdo ví, a neví, že ví, spí; probuď ho.
Ten, kdo neví, a neví, že neví, je blázen; vyhni se mu.
Ten, kdo ví, a ví, že ví, je moudrý člověk; následuj ho.
Perské přísloví

Říjen 2011

Barevný podzim

30. října 2011 v 17:01 | Ydena

DÚ pro 9. ročník zadaný dne 31-10-2011

30. října 2011 v 16:07 | Ydena |  ČJ - 9.ročník
Vylušti přesmyčky, najdi ve slovníku význam slov:

Příprava na diktát pro 9. ročník

20. října 2011 v 20:19 | Ydena |  ČJ - 9.ročník
Rozbitou tiskárnu -pravil- děti nakonec sam-.
Azor kočku sice -patřil, ale spal dál.
-potřebitelé zí-kali další práva vůči dodavatelům.
Zůstal -kutečně -cela bez peněz.
Na letním táboře jsme se -kamarádil- poměrně rychle.
Přes cel- den jen plnila ro-kaz- své matky.
Nikola musela počkat do večera, až poleva -tuhne.
Založit občanské -družení není jen tak.
Zničehonic se mezi nim- -trhla prudká hádka

Prověrka z literární výchovy pro 9. ročník - říjen

19. října 2011 v 19:55 | Ydena |  Literární výchova
Literární skrývačky - najdi skrytý literární pojem, zjisti o něm co nejvíce informací:
  1. Mezopotámie patřila ke starověkým státům.
  2. Milča pekla dobrý koláč.
  3. Bombaj, Kalkata jsou města.
  4. Krásný svět lásky chce poznat každý člověk.
Najdi v rébusu skrytou větu, doplň další informace, které víš o této osobnosti:
KO
NE
ME
RU
NS
DA
JE
AU
IT
TO
EL
REM
RO
SNI
DU
CKÉ
NAP
SBÍ
SAL
RKY
OR
BIS
SNĚ
PI
KOS
CT
MI
US
CKÉPohádky H.Ch.Andersena ke čtení

17. října 2011 v 18:10 | Ydena |  ČJ - 7. ročník
http://www.pohadkynawebu.cz/svetove-pohadky/h-ch-andersen


DÚ pro 6.ročník zadán 14-10-2011

12. října 2011 v 19:01 | Ydena |  Úkoly ČJ - 6.ročník
Z následujícího textu vypiš podstatná jména pomnožná, hromadná a látková.
Prodělal jsi neštovice? Za války patřil k příslušníkům anglického letectva. Ještě měsíc
po Vánocích jsme vysávali z koberce jehličí. Podal bys mi nůžky? Vyhrálo mužstvo
florbalistů z Prahy. V únoru pojedeme lyžovat do Beskyd. Užijte si prázdniny na čerstvém
vzduchu. Na Velikonoce k nám přijedou známí z jižních Čech. Kolik mám odvážit
mouky? Maminka věší prádlo. Obleč si raději tepláky. Letos napadlo už hodně sněhu.
Míč nám padl do křoví. Nejstarší zemědělci domestikovali dobytek. Neotvírej nikomu
dveře! Mám chuť na dobrou kávu. Přines dříví! Topíme v kachlových kamnech.
a) podstatná jména pomnožná ..............................................................................................
................................................................................................................................................
b) podstatná jména hromadná ................................................................................................
................................................................................................................................................
c) podstatná jména látková .....................................................................................................

DÚ pro 9.ročník zadán 7-10-2011

6. října 2011 v 18:38 | Ydena |  Úkoly ČJ - 9..ročník
Doplňte i, í / y, ý:
dopis kamarádov_, pověst o Jánošíkov_, bratrov_ pokusy, podal ruku bratrov_, omlouval se mistro-v_, sousedov_ znám_, králov_ rádocové vrtěl_ hlavam_, holub_ létal_ nad dom_ i nad pol_, zavolal dědečkov_ ps_, navštívili jsme Novákov_, děti se smál_ Hurvínkov_, d_plomaté podepsal_ smlou-v_, Jiráskov_ Psohlavc_, žákov_ odpovědi se inspektorov_ nelíb_l_, znám kamarádov_ rodiče, Pe-trov_ rodiče tam b_l_ s nám_, ps_ štěkal_ na holub_, ženy se při práci na pol_ spolu bav_l_, sháněl se po předsedov_, žáci se učil_ o Nerudov_, tur_st_ málem zas_pal_ lav_ny, vědci zkoumal_ šrou-bov_ci DNA, děti nahlas předčítal_ Ezopov_ bajky, mal_ pejsci vrtěl_ ocas_, sl_b_ b_l_ splněn_.


DÚ pro 7.ročník zadán dne 5-10-.2011

6. října 2011 v 16:17 | Ydena |  Úkoly ČJ - 7.ročník
Napište v 1.pádě množného čísla:
Karlův bratr, otcův přítel, myslivcův pes,tatínkova stopa, malířův obraz, pianistův prst, šprýmařův soupeř, Nerudova povídka, Kainarův verš, strýčkova sestra, fotografův záběr, bratrova úloha, dědečkova kniha, Dvořákova skladba, Erbenova pohádka, Alešův obraz, lékařův názor, horníkův kamarád

DÚ pro 6.ročník zadán dne 4-10-2011

3. října 2011 v 18:18 | Ydena |  Úkoly ČJ - 6.ročník
Rozděl podstatná jména na konkrétní a abstraktní, nad slova napiš jen zkratky K nebo A:
dobrák běh vaření dobrosrdečnost otužilost vařečka chudák otužilec letec výletník chudoba létání chůze mládí mládež chodec