Ten, kdo neví, a ví, že neví, je student; uč ho.
Ten, kdo ví, a neví, že ví, spí; probuď ho.
Ten, kdo neví, a neví, že neví, je blázen; vyhni se mu.
Ten, kdo ví, a ví, že ví, je moudrý člověk; následuj ho.
Perské přísloví

Září 2011

DÚ pro 7.ročník zadán dne 1-10-2012

29. září 2011 v 19:46 | Ydena |  Úkoly ČJ - 7.ročník
Doplňte -i/y-, -í/ý-:
hověz_ kosti, pravoúhl_ trojúhelník, ryb_ pomazánka, vepřov_ řízek, hroziv_ lv_ dráp, medov_ nápoj, kos_ pískání, bos_ mladík, kruhov_ objezd, velryb_ útočiště, bolestiv_ úder, tepl_ kabát, korálov_ útes, starobyl_ dům, Limonádov_ Joe, štěbetav_ vrabci, ciz_ lidé, orl_ mláďata, ps_ obojek, pohádkov_ dědeček, špinav_ autobus, ratanov_ nábytek, březov_ a osikov_ háj, hmyz_ kousnutí, diamantov_ náhrdelník, bramborov_ knedlík, antilop_ útěk6

DÚ pro 7.ročník zadán dne 21.9.2011

20. září 2011 v 16:45 | Ydena |  ČJ - 7. ročník
1. Doplňte a zdůvodněte psaní -i/y-, -í/ý-:
Šedý vlk se snažil ostrým_ zub_ prokousat díry v ohradě. Už jsme velm_ hladov_. Maminka koupila libov_ bůček. Marek hb_tě přispěchal Vaškov_ na pomoc. Krasobruslařka slav_la velkolep_ úspěch při mistrovstv_ Evrop_. Starostl_v_ lékaři us_lovně očkoval_ domorodé děti. Uvařila jsem si léčiv_ průduškov_ čaj. Daniel napsal nap_nav_ příběh se zv_řecím_ hrdiny. Jedovaté žabky žijí na zem_v trop_ckých prales_ch. Ve v_běhu se pásl_ dvě kob_l_
s hříbaty. Hana dostala včel_ žihadlo.

DÚ pro 9. ročník zadaný dne 19-9-2011

18. září 2011 v 12:18 | Ydena |  Úkoly ČJ - 9..ročník
Doplň předpony -s nebo -z
dobrá _kušenost, _třásat sníh, _razit se do houfu, ráno se _budil, to už _tačí,
_kušení _portovci, pracovat _polehlivě, _divočelí psi, _kromné chování,
_úrodnit _tepi, _tudená voda, pneumatická _bíječka, _hodit _ešit na zem,
_pozorovat nebezpečí, _kamenělý obr, _ešedivět _tarostmi, _koumat přírodu, _účastnit se soutěže, _pocené čelo, _mutná _práva, _práva hradu,
elektrický _potřebič, _potřebovat hodně vody, vrátit se _pátky, písek_vlhl,
déšť _myl prach, _vlažit rty, _kropit zahradu, _troskotaná loď, _trhnout
plakát, _pustošená krajina, _kličující dojem, včasná _klizeň

Najdi ve větách skryté vzory podstatných jmen:

8. září 2011 v 18:30 | Ydena |  Úkoly ČJ - 6.ročník
Takovou výraznou růž Eliška nepoužívá.
Řekli mu, že musí týden ležet v posteli.
Postavení sněhuláci na sluníčku rychle roztáli.
Před sedadlem zůstaň stát.
Vepřový bok u řezníka neměli.
Honzík papá nudle s mákem.
Koupí senioři lístky do kina?
Bistro je přímo na náměstí.
Spadla na mě stolička.
Prohra dlouho Pavla mrzela.
Mirko, stůj rovně a nehrb se.
Dostal zprávu, že na dovolenou Jana nepojede.
Nemoř Evu těžkými úkoly.