Ten, kdo neví, a ví, že neví, je student; uč ho.
Ten, kdo ví, a neví, že ví, spí; probuď ho.
Ten, kdo neví, a neví, že neví, je blázen; vyhni se mu.
Ten, kdo ví, a ví, že ví, je moudrý člověk; následuj ho.
Perské přísloví

Květen 2011
Makedonská říše

8. května 2011 v 19:33 | Ydena
Charles Dickens - Oliver Twist

2. května 2011 v 22:06 | Ydena |  ČJ - 8.ročník
film na youtube

Když utlačujeme a utiskujeme své bližní, kéž bychom se aspoň jednou v myšlenkách rozpomněli na nezvratnou jistotu, že každá vina vystoupí zvolna a určitě až k nebesům jako temný a těžký mrak, aby vylila na naši hlavu svou pomstu!