Ten, kdo neví, a ví, že neví, je student; uč ho.
Ten, kdo ví, a neví, že ví, spí; probuď ho.
Ten, kdo neví, a neví, že neví, je blázen; vyhni se mu.
Ten, kdo ví, a ví, že ví, je moudrý člověk; následuj ho.
Perské přísloví

Březen 2011

Rétorické (řečnické) desatero anebo jak vystupovat na veřejnosti

20. března 2011 v 18:29 | Ydena

1.
VZHLED


Kapsy, límeček, vlasy… - celková upravenost + slušné oblečení

2.
POSTOJ


Neschovávejte se, musíte vidět na všechny, neschovávejte ruce v kapsách nebo za tělem3.
DÝCHÁNÍ


Nejprve výdech, pak nádech!
Přidechujte dříve, než zásoba vzduchu dojde!4.
POSLUCHAČ


Zrakový kontakt, pauzy, vlídný výraz…5.
POHYB


Nepřešlapujte, necouvejte - nešemíkujte… Pohybujte se cíleně!6.
POMŮCKY


Notebook, ukazovátko…

7.
STYLISTIKA


Oslovení, poděkování, krátké věty, pozor na výplňková slova a zvuky (vycpávky)… raději aktivní slovesa, synonyma, pozor na zájmena.8.
SPISOVNOST


Pozor na tvary slov - koncovky, hovorová čeština je spisovná čeština, knižní výrazy patří do knih…9.
VÝSLOVNOST


Rozmluvte se, ale v jazykolamech obyčejně nemluvíme! Nepolykejte konce slov, nedrmolte…Nežvýkejte, neposmrkujte (raději se odvraťte od publika a po vysmrkání či odkašlání se omluvte).


10.
HLASITOST


Mluvte 2x hlasitěji!
Správná intonace vět, klíčové informace ve volnějším tempu…

Převzato a upraveno podle Metodického portálu www.rvp.cz

Odkaz - procvičování

20. března 2011 v 18:24 | Ydena |  ODKAZY
Zde najdeš spoustu cvičení nejen do českého jazyka.