Ten, kdo neví, a ví, že neví, je student; uč ho.
Ten, kdo ví, a neví, že ví, spí; probuď ho.
Ten, kdo neví, a neví, že neví, je blázen; vyhni se mu.
Ten, kdo ví, a ví, že ví, je moudrý člověk; následuj ho.
Perské přísloví

Únor 2011

DÚ pro 9. ročník zadaný dne 24-2-2011

23. února 2011 v 19:18 | Ydena |  Úkoly ČJ - 9..ročník
kroměří(š/ž)ský zámek, vysoké nap__tí, zrakové v__my, nov_ de(n/nn)ík, sti(n/nn)ý strom, něm__ přikývl, tvářila se tajem__, upřím__, ra(n/nn)í noviny, chovej se rozum__, nepříjem__ fouká, dobří(š/šš)tí občané, v__tšina lidí, slu(n/nn)ý den, zapom__tlivý, nedorozum__ní, tam__jší obyvatelé, ostra(v/f)ské dol_, paří(š/ž)ský salám, p__vecký (s/z)bor, dotkl se ho jem__, samozřejm__ je tu, choval se příjem__, žil skrom__, na strom__, krkono(š/šš)tí turisté, vra(n/nn)í oko, ra(n/nn)ý salát

Třída 8.B - v pondělí 28-2-2011jedeme na výstavy

22. února 2011 v 20:07 | Ydena |  ČJ - 8.ročník

Název akce:     Výstavy v Brně
Poznávej se                           
Terakotová armáda  

Datum konání: pondělí    28-2-2011  

sraz nejpozději 7.45 hod. v Brně na zastávceÚzkáu Tesca
(nemůžeme na nikoho čekat, výstava začíná v 8.30 hod.)
S sebou dvě jízdenky na MHD , svačinu
Vstupné:
Poznávej se = 60 Kč, Terakotová armáda = 60 Kč            - celkem 120 Kč
pedagogický dozor Mgr. Zdeňka Slezáčková,  
Předpokládaný návrat:   kolem 12.30 - 13.00. hod. autobusem z Úzké do Pozořic
Na tento den mají děti odhlášený oběd ve škol. jídelně.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Svým podpisem potvrzuji,
že souhlasím s účastí mého dítěte ____________________________     na této školní akci.

Upřesnění zpáteční cesty (zakroužkujte správnou volbu):
a)      vyučující doprovodí dítě k  autobusuna zastávku Úzká
b)      za dítě přebírám odpovědnost, z místa akce odjede samostatně.


Podpis rodičů:_______________________________

Datum________________________


Mnemotechnické pomůcky

20. února 2011 v 19:59 | Ydena |  ODKAZY

Vzory podstatných jmen:
Žena si nesla růži, zpívala si veselou píseň, i přestože byla zmrzlá na kost.
Pán si myslel, že je pravý muž, když postavil hrad, který nedobyde žádný stroj.
Město stálo blízko moře, jen jedno kuře měli v každém stavení.

Témata na výklad (mluvní cvičení pro 8.ročník)

15. února 2011 v 18:21 | Ydena |  ČJ - 8.ročník
Témata na výklad (mluvní cvičení pro 8.ročník)
1.       Fobie
2.       Gilotína
3.       Jeden z divů světa
4.       Slavný vynálezce
5.       Placebo
6.       Anorexie, bulimie
7.       Anafylaktický šok

DÚ pro 9. ročník zadán 14-2-2011 do domácího sešitu

14. února 2011 v 16:40 | Ydena |  Úkoly ČJ - 9..ročník
10. cvičení - opravte chyby, které se týkají i, í / y, ý:
Chceme-li porozumět chování lidí, pochopit a umět předvýdat do budoucnosti, jak budou za urči-tých okolností jednat, ptáme se, co chtějí. Příčiny či důvody lidského chování, které mu dávají psichologycký smysl, jsou nazívány motyvy. Jsou to funkční prvky osobnosti, které určují směr a in-tenzitu jejího chování. V širším smislu vyjadřují motivi vědomé záměry nebo vědomé cíle jednání, v užším smyslu vijadřují cíle chování vůbec, tj. i neuvědomované účeli chování.


DÚ pro 6. ročník zadán 14.2.2011

13. února 2011 v 19:56 | Ydena |  Úkoly ČJ - 6.ročník

Doplň i,í nebo y,ý

Um-j  s- obl-čej toaletním m-dlem.Zm-lená neplatí.Veselá m-sl půl zdrav-.M-ši nadělal- mnoho škody na ob-l-.Hlem-žď vtáhl tykadla.Auto se sm-klo po jemném písku.Sm-čec rozechv-val struny housl-.Kuřátka b-la jemně ochm-řená.Děti nasb-ral- plné m-s- mal-n.Křesom-sl b-l kníže z rodu Přem-slova.Z kom-na m-sl-vny se kouřilo,jako b- obláčky z dýmky v-pouštěl.Vesel-sm-ch dívek se m-s-l s radostným v-skáním chlapců.Chycená zvěr se zm-tala ve sm-čce.

DÚ pro 8.B zadán 14-2-2011 do domácího sešitu

13. února 2011 v 19:20 | Ydena |  Úkoly ČJ - 8.ročník
Vypiš věty jednočlenné :
Já mám hlad jako vlk. Po tom guláši ti určitě špatně nebude. Už se mi moc stýská po mamince. Bratr objednal nový časopis. Taky u vás celý den mrholilo? Počítače jsou rychlejší než ten nejlepší matematik. K nohám mi přiběhlo malé koťátko. Venku je ošklivo. Po rychlé chůzi mě vždycky píchá v boku. V té místnosti bylo dost neútulno. Hodiny ukazovaly pravé poledne. Leje jako z konve.