Ten, kdo neví, a ví, že neví, je student; uč ho.
Ten, kdo ví, a neví, že ví, spí; probuď ho.
Ten, kdo neví, a neví, že neví, je blázen; vyhni se mu.
Ten, kdo ví, a ví, že ví, je moudrý člověk; následuj ho.
Perské přísloví

Listopad 2010

DÚ pro 6. ročník zadán 25.11.2010

24. listopadu 2010 v 19:45 | Ydena |  Úkoly ČJ - 6.ročník
Užijte stupňů přídavných jmen naznačených v závorkách:

Těžký (2) a drahý (2) dopis, tenký (2) plech, hladký
(2) kámen, tuhý (2) maso, úzký (2) chodník, lehký (3) a snadný (3) úkol, úzká (3)
a tichá (3) ulička, jemný (3)
a křehký (3) porcelán.
Celuloid je (měkký 2) než sklo. Diamant je (čistý 3) uhlík.
Sacharin je (sladký 2) než cukr. Ocel je (tvrdá 2),
avšak (křehká 2) než železo. Tím není řeka (zlá 2), že z ní psi pijí. Hlad je
(dobrý 3) kuchař. K vazbě
knih jsem použil (tuhý 2) lepenky. Má rád (horký 2)
a (hořký 2) kávu než já. Čím (velký 2) výška, tím (řídký
2) a (lehký 2) je vzduch. Padaly sněhové vločky (lehké 2)
než prachové peří a (hebká 2) než hedvábí.

DÚ pro 9. ročník zadán 24.11.2010

23. listopadu 2010 v 23:01 | Ydena |  Úkoly ČJ - 9..ročník
Doplň :
po pol_      ,na pomez_, po Lab_ , na neb_   ,s počítadl_, umyté nádob_, do Ostrav_,
v láhv_,    v křov_,
ostré kop_,   mávat křídl_,  před zrcadl_, staré příslov_,  více zábav_, 
chodit o hol_ , bouchat kladiv_,
pod lavicem_ , trochu sol_ , na návs_ , má na mysl_ ,
na hráz_ , na pánv_ , na postel_
,  s krokodýl_ , staré obraz_ ,     hledat červ_ , panu král_ , neplýtvej peněz_ , dva Francouz_ , o dědov_ , houf_ dětí , první v cíl_ , různé názv_ , kvetou bez_ , nebezpečné jez-

Návštěva studia Lávka

7. listopadu 2010 v 20:06 | Ydena |  ČJ - 9.ročník
Dospívající členové 9.B navštívili v úterý 19. října 2010 nahrávací studio Lávka, které sídlí v Brně na Kraví hoře. Po příchodu nás přivítal velký pes rasy vlkodav. Ve studiu naši třídu uvítal pan Obrátil, následně jsme si rozdělili funkce pro živé vysílání v rádiu. Rozdělení bylo následovné: režisérka, zvukař, moderátoři a obsluha elektronických přístrojů. O náplň
vysílání se podělily
4 skupiny: vysílání zpráv,
relace Host ve studiu a dva pořady s názvem Pohled do zrcadla. Relace Host ve studiu, ve které jsme vyzpovídali naši doprovázející paní učitelku, proběhla v přátelském duchu. Celá akce se nám náramně líbila a rádi bychom si ji dokonce i znovu zopakovali.


                                                                                  Navrátil, Kubín, Vlasák a Švábenský 9.B

Básničky se skrývačkami složili žáci 8.B

7. listopadu 2010 v 19:15 | Ydena |  Práce našich žáků
Na PC přepsala Ivana Chládková

            Katka Bělohoubková
Když děda vyryl sedm řEP
I   KAstrol se mu hodil,
pak jich vzal šest a pytel s nimi nadil.
Tu sedmou nechal v hrnci byla   pRÝ  
Moc malá,
nevyrostla příliš, to už se
holt stává.
Když se řepa vaří,
krávě
BÁCHOR KAzí.

            Ivana Chládková
Podzim to je hrozný čas,
RÝMu, kašel přinese zas.
Vybavím se vitamíny,
budu zdravý aspoň chvíli.

            Tereza Jandeková
To je doba, LADA než se ukáže,                             
Martin na kytaru hrát dokáže.
Chce být
dobRÝ   Muzikant
a ne vrzat jak starý pant.

            Michal Kotvrda
Chudý mládenec šel do nemocnice,
Že  pRÝ Má nemocné plíce.

            Jana Kroutilíková
Dva rybáři
Dva rybáři na BAJKAlu,
vedou spory o fotbalu..
,,PePO, HÁDKY zanecháme,
raději vodku ochutnáme.''
Nápad to byl príma,
zmizela i RÝMa.
VeSLO Hodně zavrzalo,
ti jezero Zamrzalo.
DrZÁ
JMÉNA padala,
tak hladina klouzala.
TřeBA
LADA byla k tomu,
aby odvlekla je domů.
NaPŘED
PONAučení vám podám,
,,Dejte přednost českým vodám.''
GudBAJ,
KArlo, zanech SLOV,
ESEM bude tento lov.
Ti dva však PRO
SLOVensko zahoří,
zde ještě všechny řeky pokoří.
Jak dopadli? Zde je TEČKA,
zklátila se piva bečka.


   
            Klára Ondráčková
Chůva kolíBÁ JEdno děťátko,
které bude mít hlad zakrátko.
DobRÝ Mlíčný nápoj mu dá,
a ten mu slinu hned dodá.

            Klára Valentová
ODRA MAlá řeka není,                               
strMÝ, TEMný břeh se vlní.
VědRO MANCE proud už bere
ManČINO HRAvé srdce se směje
MÓDA to už dávno není,                             
nosit vodu do stavení

Hádanky o spisovatelích složila třída IX. B

7. listopadu 2010 v 18:59 | Ydena |  Práce našich žáků
Všechny texty přepsala na PC Petra Vlachová IX.B

Daňková Martina:
Narodil
se v Praze
a bylo mu tam blaze.
Po studiích v kanceláři
díky Máji jenom září.
Po románu Máje
skládal balady a báje.
Máj je zapletený jako pletýnka
hrají v něm Vilémek a Jarmilka.
Ze zápalu plic má noční můru
ve dvaceti-šesti letech měl fakt smůlu.

Dvořák Zbyněk:
Na Malé Straně z domu u Dvou slunců,
pocházel básník, který byl členem májovců.
Pouliční lampa svítí
a na hřbitově kvete kvítí.
Pražské a Pařížské obrázky
na Vyšehradském hřbitově ozařovaly oblázky.

Kalužová Iveta:
Kdysi
dávno v Praze,
když ještě nebylo tak draze,
žil v Ostruhově ulici, spisovatel věřící,
U Dvou Slunců je hezký lesklá
jeho velká pamětní deska.

Koudelková Klára:
Napsal sbírky pověstí,
ve kterých se nic dobrého nevěstí.
Z jeho chytré palice,
Vzešla skvělá Kytice.

Kubín Marek:
Byl to muž co nesbíral mince,
ale napsal Malého prince.
Jeho letadlo mu selhalo
a už k moři padalo.
A jeho vrak teď prolízá rak.


Navrátil Pavel:
V Hronově u Náchoda se narodil, kde i celé své dětství prožil.
Ve starším věku usídlil se v Praze, aby měl se tam blaze.
Mezi proudy, Proti všem, taková jména, nosí jeho slavná díla.
Pracoval jako pedagog a znal spoustu českých slov.
V minulém století zemřel, ale na jeho zásluhy zapomenouti nelze.

Ondráčková Markéta:
Původem je ze Slovenska.
Kam vede přenádherná stezka.
Napsal řadu románů
nejčastěji v období šlechtických pánů.
Nejslavnější je Čachtická paní.
Kde vraždí dívky pro své mládí.
Pokračováním této knihy je žena dvou mužů,
Vyjadřuje tam své pocity jako u ostrých nožů.


Sedlák Radek:  
Spisovatelem a dramatikem se stal,
prózu s historickou tématikou psal,
v Hronově u Náchoda se narodil,
a tam celý svůj život žil.!

Šebestová Adéla:
Psal své básně v němčině,
pak se vrátil k češtině.
Byl herec i dramatik,
hlavně velký poetik.
Chodil se toulat v háj,
a napsal báseň Máj.

Šemora Filip:
Zdokonalil techniku verše a rýmu,
byl spoluzakladatelem českého poetismu.
Vůdčí osobnost českého realismu.
vyznamenal se medailí světového míru.

Šubrt Dominik:
Ve Svatební košili s Kyticí v ruce,
přichází na obřad Polednice.
Vodník svůj Poklad nese,
je to Zlatý kolovra,t co divnou píseň pěje.
Věštkyně dceřinu kletbu předpoví,
že na Štědrý den u Vily se Holoubek v Lilii promění.Švábenský Martin:
Pojmenovaná je po něm ulice,
ve které se narodil a žil.
Řadu z jeho děl zfilmoval i český film.
Novinář byl prostě skvělý.
Jeho fejetony pod čarou se skvěly.
Pamětní desku u Dvou slunců má,
jaké povídky napsal ,každý zná.
Básnických sbírek složil šest,
a v baladách probouzí národní čest.

Válková Dana:
Hlavní město dobře znám,
Malou Stranu rád mám.
příběhy i osudy lidí.
Vltava i hastrmánek,
hodili se mi do písanek.

Ondřej Pehal
Na Štědrý den vodník padl vysílen,
kytice mu na hrob dali,
Polednice zazpívaly,
lilie tam položili,
postavili mu náhrobek
nahoře seděl holoubek.


Literární hádanky připravila třída 9.A

7. listopadu 2010 v 18:37 | Ydena |  Práce našich žáků
(Na PC všechny texty přepsal Kubík Adámek)
Adámek Jakub-     Začínal na pozici domácího učitele
                             dokonce se dostal na místo vychovatele.
                             Roku 1851 byl vyhnán do Brixenu,
                             a po svém návratu zjistil, že pozbyl svou milovanou ženu.
                             Zemřel roku 1856
                             budiž mu věčná čest!

Benešová Lucie-
                              V Mileťíně se narodil,
                                ten, co Kytici vytvořil.
                               Pohádky rád psal,
                               celý život se jim věnoval.

Fiantová Pavlína-      Byl to Emil Frída vlastním jménem.
                                  Stal se takzvaným lumírovcem.
                                  Z památek inspirace čerpal,
                                  a tak Noc na Karlštejně napsal.

Fišer Martin -
                            Jeden muž napsal kroniku
                            kdo ve skutečnosti byl ,
                            nikdo nevěděl včera ani v pravěku.
                            Německou vládu kritizoval
                            a Čechy obhajoval.
                            Kronika je psána česky
                            Verše jsou v ní hezký.

Horáková Ester-   Z akladatel moderní žurnalistiky,
                                měl s monarchií zlé styky,
                                maličký potomek se mu narodil,
                               on pak v Brixenu marodil.
                                Poté se vrátil do své vlasti.
                                Čekaly ho nemalé strasti.

Kousalová Barbora-         29.září 1901 v Praze na Žižkově narozen.
                                        První český básník- Nobelovy ceny nositel.
                                        Po studiích novinář a literát.
                                         Jeho díla si přečte určitě každý rád.

Kratochvíl Pavel-        Tato žena rozená Panklová na city hrála,
                                   když knihy psala.
                                   Poté co nouze, chudoba nastala
                                   dílo to veliké -
                                    Babičku napsala.
                                   Za života se jí úcty nedostalo,                            
                                    po smrti se na ni však vzpomínalo.

Kříž Jakub-        Kronikář Kosmas, latinsky píšící,
                        narodil se, bůhví kde, v neznámé vesnici.
                        Studoval v Lutychu v dnešní Belgii.
                        Králové mu jeho vzdělání závidí.
                        Děkanem pražské kapituly se stal
                        velmi s biskupy cestoval.
                        Jeho dílo třídilná kronika Čechů
                       sklidila hodně úspěchů.
                       Svoji ženu Božetěchu miloval
                       a v dějinách literatury žijí dál.

Pospíšilová Kateřina-


                                           Rodák pražský,
                                           jménem zván Jan.
                                            Příběh malostranský,
                                            já vám povídám.
                                            Povídám o hvězdách,
                                            romancích a baladách
                                            Karolínu Světlou miloval
                                           a život by ji daroval.Řičánková Petra -
                                   Národní listy psal
                                  i básníkem se stal.
                                  Ženu nikdy neměl
                                  a v necelých 60-ti zemřel.
                                  Však jedna žena mu hlavu zamotala,
                                  Karolína Světlá se jmenovala.

Zítková Tereza-


                                 Provdala se za Němce
                                 nebylo to z lásky.
                                 Měli spolu čtyři děti,
                                 přbyly jim vrásky.
                                 Žili spolu v chudobě, někdy taky v hladu,
                                 někdy z toho měla velmi těžkou hlavu.
                                 Kdo by tehdy tušil její dnešní slávu…

Báseň Rádio Lávka - 9.B

7. listopadu 2010 v 18:29 | Ydena |  Práce našich žáků
Rádio Lávka - 9.B ZŠ Pozořice
Devatenáctého října
by ve škole nebyla psina.
Proto jsme celá třída
vyjeli do Brna.
Nečekala nás žádná bída,
ani strýček Kudrna.
Šalinou až do Lužánek,
Foukal nám
studený vánek.
Vítala nás menší doga,
někteří křičeli pro Boha!
Ve studiu Lávka
neexistovala stávka.
Rozděleni do dvou skupin
redakce a hlavní štáb,
nepomoh nám strejda Pupin,
ale byl tam hodný pán.
Režisér, hudební technik, zvukař,
za hosta nepřišel žádný kuchař.
Vedli celý průběh akce,
pomohla jim k tomu redakce.
Moderátoři vykládali jako diví
a stíhali být ještě milí.
Hlavní zprávy, sport, počasí,
člověk nikdy neví, co na ně vytasí.
Jsme šampioni, zpívají Queeni,
pomalu nám docházejí síly.
Třicetiminutové vysílání končí,
moderátoři se s posluchači loučí.
Režisérovi stéká po čele poslední kapka potu,
neboť nemohl najít svou značkovou botu.
Hlavní štáb si oddechl,
Pro jistotu všechny přeřeky přeslechl.
Konec akce,
hurá domů,
nahrávku nám pošlou k tomu.

(Ondráčková, Pehal, Šebestová, Vlachová, Malíková)
REDAKCE PUMPÍNO
ZŠ Pozořice - děkujeme