Ten, kdo neví, a ví, že neví, je student; uč ho.
Ten, kdo ví, a neví, že ví, spí; probuď ho.
Ten, kdo neví, a neví, že neví, je blázen; vyhni se mu.
Ten, kdo ví, a ví, že ví, je moudrý člověk; následuj ho.
Perské přísloví

Říjen 2010

DÚ pro 8.B zadán 1.11.2010

31. října 2010 v 15:33 | Ydena |  Úkoly ČJ - 8.ročník
Doplňte i, í / y, ý:
dopis kamarádov_, pověst o Jánošíkov_, bratrov_ pokusy, podal ruku bratrov_, omlouval se mistro-v_, sousedov_ znám_, králov_ rádocové vrtěl_ hlavam_, holub_ létal_ nad dom_ i nad pol_, zavolal dědečkov_ ps_, navštívili jsme Novákov_, děti se smál_ Hurvínkov_, d_plomaté podepsal_ smlou-v_, Jiráskov_ Psohlavc_, žákov_ odpovědi se inspektorov_ nelíb_l_, znám kamarádov_ rodiče, Pe-trov_ rodiče tam b_l_ s nám_, ps_ štěkal_ na holub_, ženy se při práci na pol_ spolu bav_l_, sháněl se po předsedov_, žáci se učil_ o Nerudov_, tur_st_ málem zas_pal_ lav_ny, vědci zkoumal_ šrou-bov_ci DNA, děti nahlas předčítal_ Ezopov_ bajky, mal_ pejsci vrtěl_ ocas_, sl_b_ b_l_ splněn_.

Slovníky - internetové odkazy

31. října 2010 v 15:02 | Ydena |  ODKAZY
SLOVNÍKY =
příručky, které obsahují informace uspořádané do hesel, uspořádávají a zpracovávají slovní zásobu
Najdeš na internetu:
Překladové
  (cizojazyčné)
Výkladové - vysvětlují významy slov, původ, výslovnost, skloňování http://prirucka.ujc.cas.cz/     - internetová jazyková příručka nahrazuje Slovník spisovné češtiny
Speciální
http://www.slovnik-cizich-slov.cz/ - vysvětluje význam
přejatých a cizích slov
http://www.slovnik-synonym.cz/   -
slova stejného významu
http://corpus.sweb.cz/slovnik.htm
-
ukázka etymologického slovníku (původ slov, jak bylo utvořeno nebo odkud přejato)
Další jazykové příručky:
http://www.pravidla.cz/ - Pravidla českého pravopisu

Dú pro 9.ročník zadán 1.11.2010

31. října 2010 v 14:59 | Ydena |  Úkoly ČJ - 9..ročník
Doplň  i, í / y, ý:
Na dovolené jsme se seznámili s Ital_ a Francouz_. Děti navštívil_ zoologickou zahradu, kde si prohlédl_ pardál_, šakal_ a šimpanz_, ve vodním pav_lonu potom krokodýl_ a želv_. Líbil_ se vám Štorchov_ Lovci mamutů a jiné příběhy? Když se studenti seznamoval_, zjistil_, že většina z nich pocház_ ze severní Morav_, především z Opav_ a Ostrav_, pouze dva b_l_ z Břeclav_ a jeden z Jihlav_. Unavený voják usnul na otep_ slám_. Za chvíl_ zapadne slunce a na lesní m_tině se objev_ v_l_ a jiné nadpřirozené b_tosti. Kamarád mě nakonec zv_klal, a tak jsem se odvážil přejít přes v_sutý most, který b_l ve v_šce 100 m nad zem_.

Úkol pro 6.ročník zadán 21.10.2010

20. října 2010 v 16:18 | Ydena |  Úkoly ČJ - 6.ročník

Doplň i,í nebo y,ý

Na os-ce seděla s-kora.Zas-til- jsme se chutným s-rem.Na m-tině houkal s-ček.Hospodyně nas-pala drůbeži zrní.Jez dopolos-ta,p-j dopolop-ta.S-rové v-pary jsou našemu zdrav- velm- škodl-vé.S-pky se šijí z husté látky,ze s-pkoviny.Zm-je zas-čela.Sníh se s-pal cel-
den.Bolestí zes-nal.S-vá holub-čko,kdes b-la?S-lný déšť spláchl bláto ze s-lnice.Kluci chtěl- s-sl- v-pudit vodou.S-tý hladovému nevěří.Bab-čka b-dl- u s-na.S-rové ovoce mám rád..Ob-l- se s-pe na s-pku.Lékař m- předepsal léčivé s-rup-.

DÚ pro 8.B zadán 21.10.2010

20. října 2010 v 16:13 | Ydena |  Úkoly ČJ - 8.ročník
Přepiš text bez chyb:
s přátely a programy, rychlý holuby, za bílími holubi, za vysokými cíly, v děravém pytli, obrazy dal stríčkovy, hladoví kosi, se dvěma automobyly, nové motocykly, v uhelné pánvy, z otepi slámi,, na větvy břízy, z Mladé Boleslavy,švy na košily, duby na hrázy, kusy soly, s umyvadly, jezi na Laby, se stébli trávy

Dú pro 8.B zadán 18.10.2010

17. října 2010 v 16:09 | Ydena |  Úkoly ČJ - 8.ročník
8. cvičení - doplňte i, í / y, ý:
nam_chnout se, s_rov_nka, jaz_kozp_t, přežv_kavec, d_scipl_na, limuz_na, gl_cerin, h_sterie, h_storie, ep_dem_e, p_ram_da, f_gura, f_z_ka, t_fus, k_anid, m_stika, pol_technika, pol_kl_nika, sudokop_tník, pom_je, brz_čko, ml_t, nedosl_chavost, m_lka, chm_ří, b_telný, B_lany, S_chrov, P_šel_, V_toň, Ruz_ně, L_tom_šl, Nezam_sl_ce, Bos_ně, V_zov_ce, v_slech, l_s_na, hlem_žď, sl_mák, průsm_k, m_to, v_klat se, v_žka, v_nout se, z_vat, v_z_vat, oz_m, l_sat se, p_chavka

DÚ pro 8.B zadán 11.10.2010

10. října 2010 v 18:36 | Ydena |  Úkoly ČJ - 8.ročník
Vyhledej v textu chyby a opravené napiš:
zapírající žáci, zbytečné plítvání, plyvat se nemá, výroba je nevýhodná, výuka dydaktiky, nalíčil zeď na bílo, líkoví provaz, splívat s listím, viola je smičcový nástroj, syrovátka, neodvykl zlozvyku, salámi Vysočina a Poličan, sípky na obilí, to nedává smysl, diktafon a videorekordér, lány polí zničené kroupamy, brzyčko přistaneme v Ruzyni, starobylý nábytek, mír na Zemi, birokracie, nový tip soustruhu, lehce nabil, lehce pozbyl, sběr léčivých bylin, liška, lyšaj a lyšejník, vzlykající syrotek, Kamík nad Vltavou, veřejná pitva, třpit hvězd, sýpal a cítil se vysílený, vysmíčit pavučiny,  tapýr, gibon a aligátor, podzimní plískanice, ve Volini volili nové zastupitelstvo, mnoho povyku pro nic, jazykověda = lingvystika, vyvynutý nervový systém, zvýšená teplota.DÚ pro 8.B zadán 4.10..2010 do domácího sešitu

3. října 2010 v 21:04 | Ydena |  Úkoly ČJ - 8.ročník
Přejatá slova

  1. Uveď, jak se jmenuje ten,

·                    1 .kdo sbírá poštovní známky

·                    2. kdo napodobuje hlasy cizích lidí, zvířat

·                    3. kdo vyrábí, seřizuje, opravuje nebo obsluhuje stroje, přístroje

·                    4. kdo vyniká ve studiu nad ostatními

·                    5. kdo stojí v čele vysoké školy

·                    6. kdo dokončil střední nebo vysokou školu

·                    7. kdo provádí běžné ošetření chrupu

·                    8. řídí auto, autobus

·                    9. kdo nepodepsal svůj dopis

·                    10. kdo se věnuje sportu, umění, vědě ze záliby, ne z povolání

·                    11. kdo předstírá chorobu

·                    12. komu je určena poštovní zásilka

·                    13. kdo nikdy nepije, nekouří…

·                    14. kdo vlastní činností vytvořil literární dílo

·                    15. kdo onemocněl cukrovkou

·                    16. kdo ve výzkumu odpovídá na otázky


Vypiš sousloví a doplň vědní obory - zadáno 4.10.2010

3. října 2010 v 20:17 | Ydena |  Úkoly ČJ - 9..ročník
Vypiš pouze sousloví a doplň vědní obory, ze kterých pocházejí:
výukový program, životní prostředí, přirozené číslo, slabikář, obratlovci, galaxie, elektrický obvod, násobení, předpony, národní park, zobcová flétna, katalyzátor, počítačová sestava,husa běločelá, biosféra, molekuly, elektronická pošta, spodoba znělosti, prvohory, roztoky,bezolovnatý benzín, kosmická loď, ještěrka obecná, fotosyntéza, čtyřúhelník, magnetické pole, periodická soustava, akord, zeměpisná šířka