Ten, kdo neví, a ví, že neví, je student; uč ho.
Ten, kdo ví, a neví, že ví, spí; probuď ho.
Ten, kdo neví, a neví, že neví, je blázen; vyhni se mu.
Ten, kdo ví, a ví, že ví, je moudrý člověk; následuj ho.
Perské přísloví

Jazykověda a její disciplíny

5. září 2010 v 18:32 | Ydena |  ČJ - 9.ročník
Jazykověda a její disciplíny
Jazykověda (lingvistika) je nauka o jazyce a jeho užívání. Můžeme jí rozdělit do osmi hlavních částí.
Hláskosloví - o zvukové složce jazykové komunikace. Dělí se na
·         fonetiku - nauka o tvoření hlásek, o artikulaci a
·         fonologii - nauka o funkci fonémů (=minimální zvukový prvek schopný rozlišovat slova např pere - bere
Slovotvorba - nauka o tvoření slov
Lexikologie - nauka o slovní zásobě
·         etymologie - nauka o původu slov
·         onomastika - o vlastních jménech
Sémantika - nauka o významu slov
Gramatika ( mluvnice)
·         morfematika - nauka o mofémech(nejmenší část slova mající gramatický význam), jejich stavbě
·         morfologie (tvarosloví) - nauka o slovních druzích
·         syntax (skladba) - o skladbě vět a souvětí.
Stylistika - nauka o slohu, o způsobu a výběru jazykových prostředků. S stavbě souvislých jazykových projevů
Dialektologie - zabývá se studiem nářečí a dialektů.
Nové obory jazykovědy jako psycholigvistika, sociolingvistika atd.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama