Ten, kdo neví, a ví, že neví, je student; uč ho.
Ten, kdo ví, a neví, že ví, spí; probuď ho.
Ten, kdo neví, a neví, že neví, je blázen; vyhni se mu.
Ten, kdo ví, a ví, že ví, je moudrý člověk; následuj ho.
Perské přísloví

Březen 2010Kopa dalších odkazů

14. března 2010 v 9:33 | Ydena |  ODKAZY
ON - LINE procvičování
Mluvnice
Všeobecné
http://www.ujc.cas.cz (stránka Ústavu pro jazyk český)
http://www.pravidla.cz/ (Pravidla českého pravopisu on-line)
http://hradec.org/gustav (pravidla české gramatiky)
http://vera.taborsky.eu/ (učitelský web o Čj, mluvnice, sloh, literatura, pravopisná cvičení k vytištění + klíč)
http://www.fzsbrdickova.cz/elearn.htm (výklady, přehledy učiva, cvičení)

Diktáty a pravopisná cvičení
http://diktaty.ewa.cz/diktold/ (soubor pravopisných cvičení na různé jevy)
http://www.sweb.cz/diktatyatesty/Diktaty1.htm (diktáty)
http://www.slunecnice.cz/sw/pc-diktaty-holubec/ (možnost stažení programu Diktáty Holubec)
http://diktaty.holubec.cz/ (možnost stažení programu Diktáty Holubec)
http://www.pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky/kontrolni-diktaty (diktáty)
http://www.mojeskola.cz/Vyuka/Php/Cestina/Php/start.php (diktáty, pro vyhodnocení nutno se zaregistrovat
na www.mojeskola.cz)
http://www.pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky (procvičování jazykového učiva)
http://cestina.upol.cz/kopecky/game2/ (hra - velká písmena)
http://www2.skolahrou.cz/online-vyuka.aspx (vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem)
http://cestina.upol.cz/kopecky/game3/ (hra - pravopis u x ú x ů)
http://kaminet.wz.cz/ (Čj a Aj pro děti se SPU)
http://www.ucimehrou.cz/ (program "Akční čeština" ke stažení)
http://testy.nanic.cz/testy/cestina/

Větné členy, druhy vedlejších vět
http://athena.zcu.cz/ecestina/file/mr1.ppt (algoritmus určování větných členů, prezentace ke stažení)
http://skolazaskolou.cz/ukazkyModulu/rozbor.htm?ac=336673653 (větný rozbor + nápověda a řešení)
http://testy.nanic.cz/testy/cestina/cj.druhy_vedlejsich_vet_-2-/ (test - druhy vět vedlejších)
http://testy.nanic.cz/testy/cestina/
http://ucenischalupou.chytrak.cz/cesky_jazyk/17.htm (výklad o souvětí)

Přijímací zkoušky
http://www.gymnaziumtu.cz/ukazkyzkousek.html (ukázky přijímacích zkoušek na gymnázium)
http://www.spszr.cz/prijimacky/prijimacky_cjl.htm

Literární výchova
http://www.ceskaliteratura.cz/
http://www.literatura.kvalitne.cz/ (encyklopedie spisovatelů)
http://cte.cuni.cz/ (české knihy v elektronické podobě)
http://citanka.cz (zdroje knih)
http://psaci.misto.cz (zdroje knih)
http://vera.taborsky.eu/ (učitelský web o Čj, mluvnice, sloh, literatura, pravopisná cvičení k vytištění + klíč)