Ten, kdo neví, a ví, že neví, je student; uč ho.
Ten, kdo ví, a neví, že ví, spí; probuď ho.
Ten, kdo neví, a neví, že neví, je blázen; vyhni se mu.
Ten, kdo ví, a ví, že ví, je moudrý člověk; následuj ho.
Perské přísloví

Listopad 2009

Přesmyčka - úkol

30. listopadu 2009 v 20:04 | Ydena |  ČJ - 9.ročník
GARIMKYLA - nápověda : určitý typ básněPopletená přísloví

22. listopadu 2009 v 16:22 | Ydena |  HLAVOLAMY + HRÁTKY

Ústní lidová slovesnost

22. listopadu 2009 v 15:51 | Ydena |  Literární výchova -8.ročník
Ústní lidová slovesnost - předchůdce literatury psané
1. ústní předávání - variabilita (vypravěči se ji mění, předává se z generace na generaci)
2. autory neznáme - anonymita
3. vyjadřuje vztah k lidu k otázkám života i smrti, k přírodě, k práci, k rodině a ke společnosti
4.díla vyjadřují myšlení a cítění kolektivu (lidí) = tj. lidová tvorba= folklór (nejprve venkovský a pak i městský)
5.žánry -
lidové písně, balada, lidové pohádky, pověsti, proroctví, lidové drama, anekdoty, pranostiky, pořekadla, přísloví
Lyrika
je literární druh poezie, který vyjadřuje subjektivní básníkovy pocity, jeho úvahy, myšlenky a nálady. Nerozvíjí také žádný děj, spíše popisuje nějaký stav.

Mezi žánry vycházející z lidové slovesnosti patří:
Píseň -
kratší báseň s pravidelným rytmem a výrazným rýmem.
Pranostika - jde o rčení, které se snaží dávat do souvislosti určité meteorologické jevy a roční dobu, založená na dlouhodobé lidské zkušenosti.
Přísloví je ustálený stylizovaný výrok, jenž obsahuje obecně platné zásady či zkušenosti naučné povahy, např. "Bez práce nejsou koláče."
Pořekadlo - vyjadřuje určitou životní zkušenost, ale bez mravního naučení, např. "Hrách na stěnu házet."

Krajina mého srdce

20. listopadu 2009 v 15:08 | LP |  ČJ - 8.ročník
Krajina mého srdce
Procházka lesním porostem zahaleným do podzimního hávu mě pokaždé vrací do dětských let. Vždycky jsem milovala ten slastný pocit zabořit své nožky do nadýchané, pestrobarevné peřiny opadaného listí. Les jakoby hořel pod záplavou těch nejúžasnějších barev podzimu.

Procházím se v plamenech, zvedám zrak ke korunám opadaných stromů. Sluníčko mě jemně hladí po tvářích svými hřejivými paprsky. Už nemá tak mocnou sílu, jako v létě, ale o to je jeho poslední zlaté pohlazení krásnější. Ohlédnu se za sebe, všude naprostý klid. Vnímám krásu krajiny. Jako by ji namaloval malíř, kterému na paletě zbylo jen pár barev- žlutá, červená, oranžová.
A já mu v té uhlazené krajině udělala pořádné stopy. Ale co, procházku v listí prostě miluji. Naposledy si vychutnám ten klid a krásu podzimního lesa. Odcházím domů. Snažím se ten krásný pocit na duši uchovat ve své paměti na později, až mi bude smutno. Snad to nebude tak brzy.


Internetoví pomocníci

10. listopadu 2009 v 19:12 | Ydena |  ODKAZY
http://www.rozhlas.cz/ctenarskydenik/portal/- Povinná školní četba ke stažení v mp3
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/ - slovník cizích slov online
http://www.pravidla.cz/ - Pravidla českého pravopisu
http://www.ocestine.cz/
zajímavý pomocník


Doplň jméno 5. dcery

10. listopadu 2009 v 17:27 | Ydena |  HLAVOLAMY + HRÁTKY
Otec Moniky má pět dcer:
  • Lalu
  • Lelu
  • Lolu
  • Lulu
  • ???

Rozlišuj bratrovy x bratrovi

10. listopadu 2009 v 16:15 | Ydena |  ČJ - 7. ročník
Rozlišuj!

Přídavná jména přivlastňovací
Podstatná jména vzor pán a
předseda
Ptám se:
čí
?
Ptám se: komu, čemu? o kom, o čem?
Prohlížel si řidičovy doklady
Vrátil řidičovi doklady
Mirkovy plavky
Mirkovi plavky
bratrovy lyže
bratrovi lyže
klavíristovy noty
klavíristovi noty
tenistovy rakety
tenistovi rakety

Tahák větné členy

10. listopadu 2009 v 16:09 | Ydena |  ČJ - 7. ročník
Větné členy
Základní (základní skladební dvojice)
Podmět Po
Otázka: Kdo co?
Vyjádřený
Nevyjádřený
Všeobecný
Poznámky
Najdeme ve větě
Můžeme doplnit
V příslovích a citátech
holý, několikanásobný
Maminka
Zájmeno


Nebe
Já, ty…


Přísudek
Otázka:
Co se říká o podmětu? Co dělá podmět?

Slovesný Př s
Jmenný se sponou Př js

vyjádřen slovesem
vyjádřen slovesem být, stát se + 1 nebo 2

pracuje
je + pracovitá

se modrá
je + modré

bude studovat
bude + studentem

Rozvíjející (vedlejší skladební dvojice)
závisí na jiném slově - musím zjistit, na kterém !!!!!
na slovese 5
na podstatném jménu 1
Jiné otázky

!

pádové otázky
kromě 1. a 5. pádu
2.bez koho, čeho?
3.ke komu,
čemu?
4. vidím koho, co?
6. o kom,
o čem?
7. s kým,
s čím?


Jaký, který, čí?
Příslovečné určení
Předmět Pt
Přívlastek

koupil
za zkratkou píšeme číslo pádu
vždy závisí na podstatném jménu !!!!!
v obchodě Pum
Kde?
knihu Pt 4
koho, co?
Shodný Pks
Neshodný Pkn
pozořický
žák
z Pozořic
včera Puč
mamince Pt 3
cihlový
dům
z cihel
Kdy?
komu, čemu?
citronový
čaj
s citronem
Příslovečné určení má přednost před předmětem !!!!!!!!!
Na příslovečné určení se ptáme podobně jako na příslovce:
Druh
Zkratka
Otázky
Příklad
místa
Pum
Kde, kam, odkud, kudy?
v lese
času
Puč
Kdy, odkdy, jak dlouho, jak často?
každodenně
způsobu
Puz
Jak?
hezky
Doplněk - závisí současně na podstatném jménu + na slovese


Sousloví známá - neznámá

9. listopadu 2009 v 21:53 | Ydena |  HLAVOLAMY + HRÁTKY
Známá rčení

1. S--------------------------- práce
2. P----------------------- -vítězství
3. J------------------------- polibek
4. J--------------------------- zvěst
5. P---------------------- odpověď
6. Š--------------------- moudrost
7. T-------------------------- muka
8. P----------------------------- lože
9. P------------------------ skříňka
10. K--------------------- znamení
11. N------------------------Tomáš
12. L-------------------------- hody
13. N------------------------- jablko
14. S------------------------- pruty
15. Znát své P---------------------
16. Š--------------------- eminence
17. J-------------------------- život
18. D--------------------------- meč
19. A----------------------------- nit
20. L-------------------------- píseň


Nápověda:
Achilles, Ariadna
Damokles
Jepice, Job, Jidáš
Kain
Labuť, Lukulové
Newton, nevěřící
Pandora, Prokrustes,Pyrrhos,
Pýthie, Pappenheimští
Sisyfos, Svatopluk, Šalamoun, Šedá
Tantalos


Čím jsou zajímavé tyto PALINDROMY?

9. listopadu 2009 v 21:47 | Ydena |  HLAVOLAMY + HRÁTKY
Motýla má malý Tom.
Keř obere Bořek.
A rozum urvala v rumu Zora.
U dubu tu budu.

K uvedenému písmenu vytvoř pyramidu:

9. listopadu 2009 v 21:37 | Ydena |  HLAVOLAMY + HRÁTKY

K uvedenému písmenu vytvoř pyramidu:

O A K
OKO
OLOVO
OPAVSKO
OSTRAVSKO

CO řekne...

9. listopadu 2009 v 21:30 | Ydena |  HLAVOLAMY + HRÁTKY

Co řekne svíčka, když ji zapálí?

"Jé, to mi to konečně pálí!"
"Už mi ubývá sil."
"Tolik tepla a tak málo času!"
"Konečně se mi rozsvítilo!"

Co řekne kytka, když ji týden nezaléváme?

"Co řekne sněhulák, když uvidí ústřední topení?

CO mají společného tato slova?

9. listopadu 2009 v 21:23 | Y |  HLAVOLAMY + HRÁTKY
TAHAT, KAJAK, RADAR, ROTOR, MÍŘÍM

Vylušti přesmyčky

9. listopadu 2009 v 21:16 | Ydena |  HLAVOLAMY + HRÁTKY
1. NITKA DŘE VÍC -
2. OSM TRAVIN -
3. KOSTRA TRATI -
4. LODNÍK MIREK -
5. HOST NESL MLOKY -
6. OSMA U KONT -
7. UŠILA PĚT OK -
8. ČERT SOK OVCE -
9. KINO SPARTA -
10.STOKRÁT ZA KROK

Kdo je to?

9. listopadu 2009 v 20:46 | Ydena |  ČJ - 9.ročník

SLOŽENÁ SLOVA

9. listopadu 2009 v 20:42 | Ydena |  ČJ - 8.ročník
SLOŽENÁ SLOVA
pragmatik - učitel matematiky v Praze
exteriér - pes na procházky

interiér - pes na doma
foxteriér - pes na tancování
megafon - velký šlechtic

mikrofon - malý šlechtic
obhajoba - procházka kolem lesa ve dvou

Podzimní abeceda

9. listopadu 2009 v 20:38 | Karel Soukup 8. A |  ČJ - 8.ročník
Karel Soukup 8. A
A začal podzimní čas.
Babička seděla před domem a dívala se na padající listí.
Celý rok jsem se těšil na to, jak budu pouštět draka.
Dalo mi hodně práce posbírat všechno listí na jednu hromádku.
Elektrické vedení je plné vlaštovek.
Fouká vítr.
Gumáky mám celé od bláta.
Hrozny sbíráme, abychom z nich udělali víno.
Chladné počasí nemám rád.
I divoké kachny odlétají na podzim do teplých krajin.
Je sychravý podzimní den a s rodinou se staráme o náš pozemek.
Kamarádi sbírali listí a provázkem je svazovali k sobě
Listí opadalo tak rychle, že jsem si toho nestihl ani všimnout.
Máma mi říká, ať se už raději teple oblékám, abych nenastydl.
Nejvíce nemocí je na podzim, kvůli rychlé změně počasí.
O podzimu jsme se učili ve škole.
Podzim začal 23.9.
Rychlý vlak projel a všechno opadané listí se zvedlo ze země.
Stromy byly zbarveny do různých barev.
Tento podzim začal hodně rychle
U dědečka jsme sledovali, jak opadané listí létá po zahradě
Vítr dělá zajímavé zvuky.
Zítra bude tepleji než normálně…


Procvičování čárky v souvětí pro 8. a 9. ročník

9. listopadu 2009 v 18:42 | ydena |  ČJ - 9.ročník
V__tr{} který chv__lem__ s__l__l{} b__l{} velm__ nepříjemný.

V__sledek{} který b__l včera ohlášen{} neplatí.

M__sto{} kde chtěl__ stráv__t prázdniny{} b__lo ji__ nedaleko.

Muž{} jenž seděl zády k nám{} se náhle otočil.

Louka{} kde jsme tábořil__{} i bl__zký les{} patřil__
dědečkov__{} našeho kamaráda.

Po chv__l__{} jež se zdála nekonečná{} se dveře{} otevřel__.

Skutečnost{} že __lunce je středem solární soustav__{} kterou ovládá{} je známa{}každému.

Proudům vody{} jež se řítil__ dol__nou{} neodolal__{} ani

s__lné strom__{} ani l__dská ob__dl__.

Lživ__ m__ obv__nil{} že jsem tam __ nim__ b__l také{} a dál se o tom nechtěl bav__t.

Vesnice{} odkud pocházel{} ležela{} v __rl__ckých __orách.

Potkal jsem spolužáka{} kterého jsem již dlouho nev__děl{} a jeho bratra.