Ten, kdo neví, a ví, že neví, je student; uč ho.
Ten, kdo ví, a neví, že ví, spí; probuď ho.
Ten, kdo neví, a neví, že neví, je blázen; vyhni se mu.
Ten, kdo ví, a ví, že ví, je moudrý člověk; následuj ho.
Perské přísloví
 


 01 HISTORICKÉ PRAMENY - ZÁPIS

10. září 2017 v 14:58 | Ydena |  Dějepis pro 6. ročník 2017 - 2018
Úvod do dějepisu
Dějepis =historie (z latinského historia). Zabývá se minulostí: jak lidé žili, bydleli, jaké používali nástroje, zbraně, jaké události se staly…atd.
Poznatky o minulosti čerpáme z historických pramenů:
1.Prameny hmotné = zbraně, nástroje, kosterní nálezy, oblečení, zbytky obydlí… Vykopávky objevuje a pracuje s nimi archeolog. Ukládají se do muzea.
2. Prameny písemné = knihy, listiny, kroniky, dopisy, kalendáře…Ukládají se do archivu, zpracovává je archivář.
3. Prameny umělecké = obrazy, sochy, šperky a jiné umělecké předměty. Ukládají se do galerií
Archeologie = ?
Antropologie= ?


Opakuj stupňování přídavných jmen

21. března 2017 v 8:24 | Ydena |  ČJ - 5. ročník
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/pridavna_jmena_stupnovani1.htmPřiprav se na diktát - středa 15-2-2017

12. února 2017 v 19:09 | Ydena |  ČJ PRO 5. ROČNÍK 2016 - 2017
Nikdy si bez dovolení nehlaď ciz _ psy. Ten bíl _ svetr se mi opravdu líbí. Na louce se pásly strakat _ krávy. Jirka se na plese choval jako prav _ gentleman. K obědu uvařím hověz _ maso na houbách. Dáš si k němu rýži nebo knedlíky? Nedávno v našem městě otevřeli nový obchod s včel _ mi produkty. Nov _ spolužáci se ke mně chovali opravdu přátelsky. Petra a Lucie jako vždy dorazily na třídní sraz s mal _ m zpožděním. Vojáci trénovali se slep _ mi náboji. Už jsi někdy jedla krab _ tyčinky?


Příprava na pololetní prověrku - píšeme 11.1.2017

4. ledna 2017 v 19:28 | Ydena |  ČJ- 6.ročník 2017 - 2018
Opakuj si na pololetní prověrku:
1. Doplň správně i/y - koncovky přídavných a podstatných jmen typ bratrovi - bratrovy
2. Urči druhy zájmen
3. Doplň správný tvar zájmena JÁ
4. Doplň druh číslovek
5.Vyskloňuj správně ve všech pádech číslovky dva, tři, čtyři
6. Doplň správně nn nebo n - příklad raný - ranní, jelení…
7. Urči ve větě slovní druhy


Kam dál