Ten, kdo neví, a ví, že neví, je student; uč ho.
Ten, kdo ví, a neví, že ví, spí; probuď ho.
Ten, kdo neví, a neví, že neví, je blázen; vyhni se mu.
Ten, kdo ví, a ví, že ví, je moudrý člověk; následuj ho.
Perské přísloví
 


 


Národní obrození - pracovní list

10. října 2017 v 17:34 | Ydena |  VLASTIVĚDA 5. ROČNÍK
Národní obrození a buditelé- PRACOVNÍ LIST str. 8 - 10
 1. Na území Rakouska-Uherska žilo mnoho …………………..
 2. Za vlády Marie Terezie se úředním jazykem stala ……………………………………..
 3. Česky mezi sebou hovořili především lidé …………………………………………………………
 4. Po zrušení nevolnictví přicházeli do měst ………………………………………………………….
 5. Stali se z nich ……………………………………………………………………………………….
 6. Kdo to byli vlastenci? …………………………………………………………………………………………..
 7. Germanizace je ……………………………………………………..
 8. Jak se nazývá 1. české knihkupectví a nakladatelství? ………………………………………………..
 9. Co to byla BOUDA? ……………………………………………………………………………………………………..
 10. Jak se jmenovali první buditelé? Jsou to 3 významní spisovatelé - …………………………………………………………………………………………………………………………………….
 11. O čem byly první divadelní hry? ……………………………………………………………………
 12. Josef Kajetán Tyl napsal hru …………………………………………,,,
 13. k níž složil hudbu ………………………………………………………..
 14. V této hře byla poprvé zpívána píseň ……………………………………………………..
 15. Čechům se píseň tak líbila, že se stala …………………………………………………………………


01 HISTORICKÉ PRAMENY - ZÁPIS

10. září 2017 v 14:58 | Ydena |  Dějepis pro 6. ročník 2017 - 2018
Úvod do dějepisu
Dějepis =historie (z latinského historia). Zabývá se minulostí: jak lidé žili, bydleli, jaké používali nástroje, zbraně, jaké události se staly…atd.
Poznatky o minulosti čerpáme z historických pramenů:
1.Prameny hmotné = zbraně, nástroje, kosterní nálezy, oblečení, zbytky obydlí… Vykopávky objevuje a pracuje s nimi archeolog. Ukládají se do muzea.
2. Prameny písemné = knihy, listiny, kroniky, dopisy, kalendáře…Ukládají se do archivu, zpracovává je archivář.
3. Prameny umělecké = obrazy, sochy, šperky a jiné umělecké předměty. Ukládají se do galerií
Archeologie = ?
Antropologie= ?


Opakuj stupňování přídavných jmen

21. března 2017 v 8:24 | Ydena |  ČJ - 5. ročník
http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/pridavna_jmena_stupnovani1.htm

Kam dál